Kwartaalmonitor groothandel, 2014, vierde kwartaal