Big Data centraal bij internationaal ISI-congres

/ Auteur: Miriam van der Sangen/ Barteld Braaksma
Hoe maken we statistieken uit Big Data en hoe zorgen we ervoor dat die statistieken internationaal vergelijkbaar zijn? Hierover en over andere onderwerpen ging het tijdens het ISI World Statistics Congress (WSC) in Rio de Janeiro eind juli. Het congres is bijzonder omdat het statistiekbureaus, wetenschappers en bedrijfsleven uit de hele wereld bij elkaar brengt. 

Big data

Big Data was één van de vele onderwerpen waarover ruim 1.800 statistici spraken tijdens hun deelname aan het WSC. Sociale media, gegevens over telefoongebruik, verkeerstellingen en satellietdata zijn veelbelovende bronnen om statistiek mee te maken. Hoe je dat het beste kunt doen is nog volop onderwerp van studie. Dan gaat het om methodologische analyses rondom selectiviteit van de bronnen: hoe doe je verantwoorde uitspraken als je weet dat niet iedereen Twitter gebruikt, of als je niet weet wie achter een Twitter-account zit? Maar ook rekentechnieken om de enorme datastromen te kunnen verwerken en de juridische en ethische aspecten kwamen uitgebreid aan bod. Omdat er nog veel vragen leven, is het delen van ervaringen en meningen erg belangrijk om samen verder te komen.

Kennis delen

Volgens Ada van Krimpen, directeur van het organiserende International Statistical Institute (ISI), zegt de uitwisseling van meningen veel over de waarde van het WSC. ‘Wij zijn anders dan de meeste organisaties, omdat we statistiekbureaus, wetenschappers en bedrijfsleven wereldwijd bij elkaar brengen. Ook staat informatie-uitwisseling bij ons centraal. Daardoor spreekt iedereen zich bij ons vrij uit.’ Zo was één van de hoofdsprekers bij het thema Big Data een toponderzoeker van Google. Na zijn presentatie ging hij een open discussie aan met de deelnemers in de zaal. Verder waren er speciale themasessies om een bepaald aspect van Big Data uit te diepen.

Sociale media, gegevens over telefoongebruik, verkeerstellingen en satellietdata zijn veelbelovende bronnen om statistieken mee te maken

Trends

De directeur van ISI vertelt dat tijdens het wereldcongres ook veel trends op methodologisch en inhoudelijk gebied werden besproken. ‘Methodologisch ging het bijvoorbeeld over de wereldwijde trend om over kleine populaties meer informatie te willen verschaffen. Hoe doe je dat met het oog op privacy en representativiteit? Inhoudelijk ging het onder meer over duurzaamheid. In VN-verband is men namelijk bezig met het formuleren van nieuwe politieke doelen op dit gebied. Om te meten of die doelen gehaald worden zijn nieuwe statistische indicatoren nodig, deels gebaseerd op Big Data.’ Een ander onderwerp was ‘Statistical Capacity Building’. Eén van de belangrijke doelen van ISI, waarbij het instituut bijdraagt aan de ontwikkeling van een statistische infrastructuur in ontwikkelingslanden. Getalenteerde onderzoekers uit die landen kunnen daarom beurzen krijgen om deel te nemen aan het congres.

Hoogtepunten

Het ISI heeft een permanente vestiging in Nederland en woont in bij CBS. In haar kantoor in Den Haag blikt Van Krimpen tevreden terug op de zestigste editie van het tweejaarlijkse congres. Wat waren voor haar de hoogtepunten van het congres? ‘De lezing van de Mexicaan Carlos Jarque, die de ‘Mahalanobis International Award in Statistics’ ontving. Hij bracht goed in beeld welke uitdagingen de statistiek te wachten staan in de digitale wereld van de 21e eeuw vanuit het perspectief van een ontwikkelingsland. Ook de presentaties van verschillende CBS’ers werden goed ontvangen. Zo lichtte bijvoorbeeld Bert Kroese, plaatsvervangend Directeur-Generaal bij CBS, de totstandkoming toe van de eerste officiële verkeersstatistieken op basis van Big Data. Jan van de Brakel, methodoog bij CBS en hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, vertelde over het inbedden van experimenten in kanssteekproeven.’

Meer contact

De rol van ISI wordt steeds belangrijker. ‘Door nieuwe ontwikkelingen zoals Big Data hebben onze leden een toenemende behoefte aan onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. We worden daardoor steeds meer een linking pin en een kennis hub. Fysieke ontmoetingen zijn daarvoor heel belangrijk. Daarom zijn we onlangs begonnen met regionale congressen, naast het tweejaarlijkse wereldcongres.’

International Statistical Institute

Het International Statistical Institute (ISI) is een internationale vereniging waarbij statistiekbureaus, bedrijven en wetenschappelijke instellingen zijn aangesloten. Daarnaast heeft de vereniging ook individuele leden. In totaal telt de ledenadministratie zo’n 4.500 namen. Bij de oprichting in 1885 was het internationaal vergelijkbaar maken van statistieken de doelstelling. ‘En dat is na 130 jaar nog steeds belangrijk’, zegt Van Krimpen, die in 2009 de overstap maakte van CBS naar ISI. ‘Maar wel met een verschil. Het is ons inmiddels gelukt om die vergelijkbaarheid te realiseren door middel van VN-classificaties. Nu staan we voor een nieuwe uitdaging. Want ook met Big Data moeten we op zoek naar internationale vergelijkbaarheid.’