Niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar

Omschrijving

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht.

Negen op de tien mensen in niet-beroepsbevolking zochten niet en zijn niet beschikbaar

De bijna 3,8 miljoen personen die behoren tot de niet-beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

Begin 2015 bestond de derde groep, degenen die niet recent gezocht hebben en niet direct beschikbaar zijn, uit bijna 3,3 miljoen personen. Dat is 87 procent van de totale niet-beroepsbevolking. Daarmee vormen zij veruit de grootste groep binnen de niet-beroepsbevolking.

Minder personen zochten niet recent en zijn niet beschikbaar

Het aantal mensen dat niet recent gezocht heeft en ook niet direct beschikbaar is, was begin 2015 kleiner dan een jaar eerder. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 kromp deze groep met bijna 40 duizend. Deze krimp was vooral waar te nemen bij vrouwen, jongeren, 55- tot 65-jarigen en laagopgeleiden. Het aantal 65-plussers dat niet recent gezocht heeft en ook niet direct beschikbaar is, steeg juist in deze periode. 

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen voor twaalf uur of meer per week en op korte termijn kunnen beginnen, maar die de afgelopen vier weken niet naar werk gezocht hebben

Personen van 15 tot 65 jaar die werk voor twaalf uur of meer per week willen, op korte termijn kunnen beginnen maar de afgelopen vier weken niet gezocht hebben

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen voor twaalf uur of meer per week en op korte termijn kunnen beginnen, maar die de afgelopen vier weken niet naar werk gezocht hebben, naar persoonskenmerken, 4e kwartaal 2014

Personen van 15 tot 65 jaar die werk voor twaalf uur of meer per week willen, op korte termijn kunnen beginnen maar de afgelopen zes maanden niet gezocht hebben

StatLine, Binding arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt in vogelvlucht