Economische groei in vrijwel alle provincies

In vrijwel alle provincies was er in 2014 sprake van economische groei. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend gemaakt. Alleen in de provincies Groningen en Friesland zorgde een afname in de productie van aardgas voor krimp. De Nederlandse economie als geheel groeide met 0,9 procent in 2014.

Krimp in Groningen en Friesland

In de provincie Groningen zorgde de sterke afname in de productie van aardgas voor een krimp van 7,3 procent. Omdat 2014 uitzonderlijk warm was, werd er minder gas verbruikt en minder gas opgepompt. Ook de economische groei in Friesland werd negatief beïnvloed door de delfstoffenwinning. Exclusief delfstoffenwinning was er in Groningen en Friesland sprake van groei van respectievelijk 1,3 en 0,4 procent.

Economische groei provincies en grote steden, 2014

Hoogste groei in Flevoland

De economische ontwikkeling van de Nederlandse provincies lag, zonder de delfstoffenwinning, dicht bij elkaar. Maar Flevoland had, met 2,2 procent, de hoogste economische groei. Dit kwam vooral door de groei in de leaseautobranche die in deze regio sterk vertegenwoordigd is en de sterke groei van de landbouw. Andere provincies met een bovengemiddelde groei van 1,7 procent waren Brabant en Utrecht. In Noord-Brabant groeide vooral de (machine)industrie en de provincie Utrecht profiteerde van de sterke groei van de informatie- en communicatieservice in de stad Utrecht. Zeeland kende met een groei van 0,6 procent, na Groningen en Friesland, de laagste groei van Nederland. Door een terugvallende vraag werd er minder kunstmest vervaardigd en kromp ook de petrochemische industrie.

Groei in de grote steden

De vier grote steden toonden allen een bovengemiddelde groei. Met een groei van 1,8 procent stak Utrecht er bovenuit, dankzij de sterke groei in de informatie- en communicatieservice. Amsterdam had met 1,3 procent de laagste groei van de vier grote steden doordat de financiële instellingen krompen in 2014.

Bronnen:

Meer informatie

Meer detailgegevens over de regionale rekeningen zijn te vinden in StatLine onder: Macro-economie/Nationale rekeningen/Overige rekeningen/Regio.