Zoekresultaten

76 resultaten voor keyword:kredietcrisis
76 resultaten voor keyword:kredietcrisis

Pagina 1 van 4

Schokbestendigheid: Hier en nu

In welke mate is Nederland in staat om op de korte termijn een grote schok op te vangen? Kunnen mensen nog in hun levensonderhoud voorzien en hoe gaat het met de meest kwetsbare groepen?

Dashboards

Schokbestendigheid: Samenvatting

In welke mate is Nederland in staat om op de korte termijn een grote schok op te vangen? Kunnen mensen nog in hun levensonderhoud voorzien en hoe gaat het met de meest kwetsbare groepen? Zijn onze...

Dashboards

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen gemiddelde verkoopprijs

Cijfers

Huizenprijzen op niveau van voor de kredietcrisis

10 jaar na het uitbreken van de economische crisis zijn de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland terug op het niveau van 2008. Er zijn echter grote regionale verschillen.

Artikelen

Groeirekeningen; nationale rekeningen 1995-2016

Productiviteit; arbeid; kapitaal; groeirekeningen SBI2008

Cijfers

Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR, 2005-2014

Kerncijfers inkomens, vermogen en bestedingen van huishoudens Huishoudenscategorieën

Cijfers

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen 1995-2016

Niet-financiële balansen per sector en type niet-financiële activa vaste activa, voorraden, grond, olie- en gasreserves, consumptiegoederen

Cijfers

Crisis vermindert inkomensverschillen

De inkomensverschillen zijn tijdens de kredietcrisis kleiner geworden. Na 2008 verdienden de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens 2,5 keer zo veel als de 20 procent met de laagste inkomens....

Artikelen

Waarde bezittingen tijdens kredietcrisis gedaald

Tijdens de kredietcrisis daalde niet alleen de waarde van onroerend goed, maar ook die van woninginboedels en auto’s, zij het minder fors.

Artikelen

Economie eurozone groeit onverminderd door

De economieën van de eurozone en de Europese Unie als geheel zijn in het eerste kwartaal van 2015 beide gegroeid met 0,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit blijkt uit eerste...

Artikelen

Bancaire kredietverlening aan private sector gedaald

In het vierde kwartaal van 2013 bedroeg het saldo van opgenomen en afgeloste kredieten door de private sector (huishoudens en niet-financiële ondernemingen) bij het bankwezen (banken en overige...

Artikelen

Internationale handel in goederen naar bedrijven

Het dertiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 beschrijft de Nederlandse internationale handel in goederen naar bedrijven. De financiële crisis heeft een flinke impact gehad op de...

Artikelen

Bancaire kredietverlening neemt af

In het tweede kwartaal van 2013 is de kredietverlening door het bankwezen aan de private sector (huishoudens en niet-financiële ondernemingen) met 4,9 miljard euro afgenomen ten opzichte van een...

Artikelen

Financiële sector ondanks crisis gegroeid

Nederland had vóór de kredietcrisis een grote financiële sector. Door de kredietcrisis moest de staat bijspringen om de sector te ondersteunen. Gedurende de crisisjaren is de sector nog groter en...

Artikelen

De huidige crisis vergeleken met die in de jaren tachtig

De huidige economische crisis duurt nu al langer dan die van de jaren tachtig. Die crisis was weliswaar dieper en heviger, maar het herstel zette al in na twee jaar van krimp. De huidige crisis is...

Artikelen

Beschikbaar inkomen huishoudens daalt in 2012 met 3,2 procent

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is voor het vijfde jaar op rij gedaald. De daling in 2012 bedraagt 3,2 procent.

Artikelen

Economische en culturele dreiging: wie ervaart dreiging en wie niet?

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2012

Artikelen

Niet-financiële vennootschappen in rustiger vaarwater

De waarde van het Nederlandse deel van de niet-financiële ondernemingen was aan het eind van het derde kwartaal van 2012 opgelopen tot 847 miljard euro waard. Dit is 101 miljard meer dan in het...

Artikelen

Het effect van de economische crisis op demografische ontwikkelingen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010. De kredietcrisis die zich in de tweede helft van 2008 openbaarde, had ook haar weerslag op demografische ontwikkelingen. Dit blijkt het duidelijkst uit de...

Artikelen

Opbouw nationaal vermogen stokt

In dit artikel wordt de Nederlandse economie geanalyseerd aan de hand van het nettovermogen, het saldo van de schulden en alle financiële en niet financiële bezittingen.

Artikelen

De Nederlandse economie 2011

Vandaag verschijnt de De Nederlandse economie 2011. Deze publicatie schetst een zo volledig mogelijk beeld van de economische ontwikkelingen in 2011.

Artikelen

Monitor logistiek en supply chain management, rapportage 2010

De monitor logistiek en supply chain management is opgezet om een vollediger beeld te verkrijgen van de toegevoegde waarde- en omzetontwikkelingen in de logistieke dienstverlening. De monitor gaat in...

Publicaties

Bedrijfsinvesteringen nemen af

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in maart bijna 6 procent kleiner dan in maart 2011.

Artikelen

Toename bedrijfsinvesteringen minder groot

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in februari ruim 2 procent groter dan in februari 2011.

Artikelen