Internationale handel in goederen naar bedrijven

Het dertiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 beschrijft de Nederlandse internationale handel in goederen naar bedrijven.

De financiële crisis heeft een flinke impact gehad op de Nederlandse goederenhandel. In 2009 kromp de handel met ruim 17 procent in waarde, waarna een opleving in 2010 zorgde voor een terugkeer op het niveau van 2008. In 2011 en 2012 was gestage groei.

Al deze turbulente ontwikkelingen hebben geen groot effect gehad op de compositie van kenmerken van de handelende bedrijven. Sinds 2008 is het percentage van handelende bedrijven met een buitenlandse moeder niet sterk veranderd. Hetzelfde geldt voor de verdeling naar grootteklasse, de verdeling naar bedrijfsactiviteit en het aantal bedrijven dat handelt.

Slechts 5 procent van de handelende bedrijven heeft een buitenlandse moeder, maar deze groep is wel goed voor meer dan de helft van de Nederlandse goederenhandel. Als er een verdere onderverdeling wordt gemaakt naar grootbedrijf en MKB, dan valt op dat er sinds 2002 een sterke groei is van door het buitenland gecontroleerde MKB-bedrijven. Dit heeft te maken met een relatieve lage vertegenwoordiging van de groep in 2002.

Industrie en groothandel zijn verreweg de belangrijkste sectoren in de Nederlandse goederenhandel. Bijna drie kwart van de handelswaarde is te danken aan bedrijven uit deze sectoren en hiervan weer ruim de helft aan bedrijven met een buitenlandse moeder. In vergelijking met tien jaar eerder zijn er in 2012 vijf sectoren met veel meer bedrijven met een buitenlandse moeder tegenover twee sectoren met een sterk gegroeid Nederlands karakter.

In 2012 waren er 1,1 miljoen bedrijven met werknemers. Van dat aantal had 15 procent import- en 10 procent exportactiviteiten.