Niet-financiële vennootschappen in rustiger vaarwater

De waarde van het Nederlandse deel van de niet-financiële ondernemingen was aan het eind van het derde kwartaal van 2012 opgelopen tot 847 miljard euro waard. Dit is 101 miljard meer dan in het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder en 28 miljard meer dan in het tweede kwartaal. De waarde van de niet-financiële vennootschappen, zoals afgeleid uit de waarde van de uitstaande aandelen, is al beduidend hoger dan voor de start van de kredietcrisis. De niet-financiële vennootschappen zijn ondanks de crisis winstgevend gebleven en de lage rente stuwt de waarde van hun beursgenoteerde aandelen op.

Waarde uitstaande aandelen niet-financiële vennootschappen

Waarde uitstaande aandelen niet-financiële vennootschappen

Weinig beweging in het vreemd vermogen

Het vreemd vermogen van de niet-financiële ondernemingen bedroeg in het derde kwartaal 587 miljard euro. Het vreemd vermogen bestaat uit kortlopende en langlopende effecten (waaronder obligaties) en kortlopende en langlopende leningen (van een bank of een buitenlandse moederonderneming). Wanneer de financiering vanuit buitenlandse moederondernemingen buiten beschouwing wordt gelaten, blijkt dat de niet-financiële vennootschappen gedurende de afgelopen kwartalen weinig vreemd vermogen hebben aangetrokken of afgelost. Na de groei voorafgaand aan de crisis en de turbulentie gedurende de crisis is de financiering door derden gestabiliseerd op een laag niveau. Wel hebben de niet-financiële vennootschappen in de laatste vier kwartalen per saldo weer wat vreemd vermogen aangetrokken.

Aangetrokken vreemd vermogen (excl. intraconcernleningen)

Aangetrokken vreemd vermogen (excl. intraconcernleningen)

Bron: Sectorrekeningen, kerngegevens