Zoekresultaten

15 resultaten voor keyword:kinderdagverblijf
15 resultaten voor keyword:kinderdagverblijf

Meer kinderen naar kinderopvang

Voor 767 duizend kinderen werd kinderopvangtoeslag uitgekeerd in 2015, 12 duizend meer dan in 2014.

Artikelen

Minder kinderen naar kinderdagverblijven

Het aantal kinderen dat naar een kinderdagverblijf gaat, is in 2013 voor het tweede opeenvolgende jaar afgenomen. Op 31 december 2011 zaten 322 duizend kinderen van 0 tot 4 jaar op de opvang, eind...

Artikelen

Fors minder kinderopvangtoeslag in 2012

Door de Belastingdienst is over 2012 ruim 2,4 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Dat is circa 400 miljoen euro minder dan over 2011, een daling van bijna 15 procent.

Artikelen

Bijna 40 procent vindt financiering kinderopvang vooral taak van ouders zelf

De kosten van kinderopvang bedroegen in 2011 3,9 miljard euro. Bijna 40 procent van de bevolking is van mening dat de financiering van deze opvang vooral een taak van de ouders zelf is.

Artikelen

Kinderopvang kost ouders gemiddeld 2 000 euro

In 2011 ontvingen ruim een half miljoen ouders kinderopvangtoeslag. De opvangkosten per ouder bedroegen gemiddeld bijna 7 300 euro. Zelf betaalden de ouders hiervan gemiddeld bijna 2 000 euro. De...

Artikelen

Lage en middeninkomens maken vooral gebruik van onbetaalde kinderopvang

In ruim de helft van de huishoudens met kinderen onder de 13 jaar doen de ouders – wanneer ze werken – vooral een beroep op mensen buiten het eigen huishouden voor de zorg voor hun kinderen. Lagere...

Artikelen

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang het verst voor Friezen

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. In 2010 woonden Nederlanders op gemiddeld 1,1 kilometer van het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf. In Noord-Holland was de afstand met 800 meter het kleinst en in...

Artikelen

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang dichtstbij in grote steden

Nederland telde op 1 januari 2007 ruim 6,3 duizend kinderopvanglocaties die hele dagopvang of buitenschoolse opvang aanboden. Inwoners van de grote steden hadden de grootste keuze uit opvanglocaties...

Artikelen

Meer ouders met kinderopvangtoeslag

In 2008 ontvingen 462 duizend ouders kinderopvangtoeslag. Dat zijn er 77 duizend meer dan in 2007.

Artikelen

Kinderopvang (4e kwartaalrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor)

De 4e kwartaalrapportage 2008 van de Landelijke Jeugdmonitor beschrijft het aantal kinderen dat naar het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of een andere vorm van kinderopvang gaat. Ook...

Artikelen

Een op de vijf kinderen naar formele kinderopvang in 2006

In 2006 gingen 490 duizend kinderen onder de 13 jaar naar een kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of erkende gastouders.

Artikelen
Artikelen