Hoogopgeleide vrouwen gebruiken kinderopvang vaker

Hoe hoger hun opleiding, hoe vaker vrouwen werken vóór de geboorte van het eerste kind en hoe vaker ze blijven werken na de geboorte. Tegenwoordig werkt driekwart van de hoogopgeleide vrouwen na de geboorte van hun eerste kind, tegen éénderde van de laagopgeleiden. De meeste vrouwen gaan na de geboorte van het kind korter werken.

Opvang veelal onbetaald

Negen van de tien ouders die beiden werken en van wie de moeder hoog is opgeleid, maken gebruik van kinderopvang. Van de ouders van wie de vrouw laag is opgeleid, maken acht van de tien van de mogelijkheden voor kinderopvang gebruik.

Opvang eerste kind tot 4 jaar, 1990-1997
(vrouwen die bleven werken = 100%)
0621g1.gif (5927 bytes)

Bij de middelbaar en laagopgeleide werkende moeders is onbetaalde oppas door familie, kennissen of buren het meest populair. Rond 60% van de laagopgeleiden geeft aan dat ze wel eens een beroep doen op anderen om voor hun kind(eren) te zorgen als ze werken.

Kinderen met een hoogopgeleide moeder gaan meer naar betaalde opvang. Zij gaan meestal naar het kinderdagverblijf. Deze vorm van opvang wordt gebruikt door de helft van de ouders waarvan de vrouw hoogopgeleid is en slechts door één op de vijf ouders waarvan de vrouw laagopgeleid is.

Naast het kinderdagverblijf kiezen de ouders waarvan de moeder hoogopgeleid is ook vaker voor een gastouder of een betaalde oppas thuis. Het aandeel van de hoogopgeleide moeders dat ouderschapsverlof opneemt om voor het kind te zorgen is twee keer zo groot als dat bij de laagopgeleiden. Een deel van de ouders maakt geen gebruik van kinderopvang omdat de vader en moeder niet gelijktijdig werken.

Arie de Graaf

Bron: CBS, Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken 2000/I en II