Minder kinderen naar kinderdagverblijven

Het aantal kinderen dat naar een kinderdagverblijf gaat, is in 2013 voor het tweede opeenvolgende jaar afgenomen. Op 31 december 2011 zaten 322 duizend kinderen van 0 tot 4 jaar op de opvang, eind 2013 waren dat er nog 284 duizend. Dat komt neer op een daling van 11 procent.

Afname na jaren van groei

Van 2008 tot en met 2011 groeide het aantal kinderen in de kinderdagopvang nog sterk. De afname na 2011 is voor een deel te verklaren doordat de afgelopen jaren minder kinderen zijn geboren. Maar ook is het aandeel jonge kinderen dat gebruik maakt van de kinderdagopvang geslonken: van 44 procent in 2011 tot 39 procent in 2013.

Kinderen van 0 tot 4 jaar in kinderdagopvang per 31 december

Kinderen van 0 tot 4 jaar in kinderdagopvang per 31 december

Hogere financiële bijdrage ouders

De afgelopen jaren  zijn de regels omtrent de kinderopvangtoeslag veranderd. Zo werd het aantal te declareren opvanguren ingeperkt en kwam een groter deel van de kosten voor rekening van de ouders. In 2008 kregen ontvangers van kinderopvangtoeslag gemiddeld 81 procent van de opvangkosten via deze toeslag vergoed. In 2013 was dit nog maar 63 procent. Het aandeel van de ouders in de kosten is daarmee bijna verdubbeld.

Behalve de toegenomen kosten zal ook de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt een rol hebben gespeeld bij de daling van het aandeel kinderen in de kinderdagopvang.

Aandeel van declarabele opvangkosten vergoed door de kinderopvangtoeslag

Aandeel van declarabele opvangkosten vergoed door de kinderopvangtoeslag

Lichte daling van het aantal kinderdagverblijven

Het aantal vestigingen van kinderdagverblijven liep in 2013 voor het eerst terug, met ruim 50. Van 2009 tot en met 2012 kwamen er nog 2,4 duizend bij. In totaal waren er vorig jaar 6,2 duizend vestigingen. Gemiddeld konden ouders binnen een afstand van 3 kilometer vanaf hun huisadres kiezen uit 15 kinderdagverblijven. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde vestiging bedroeg ongeveer 900 meter.

Aantal vestigingen en gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf

Aantal vestigingen en gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf

Hans Visser en Bart Huynen

Bronnen: