Lage en middeninkomens maken vooral gebruik van onbetaalde kinderopvang

In ruim de helft van de huishoudens met kinderen onder de 13 jaar doen de ouders – wanneer ze werken – vooral een beroep op mensen buiten het eigen huishouden voor de zorg voor hun kinderen. Lagere en middeninkomens maken vaak vooral gebruik van onbetaalde opvang door familie of vrienden. Voor gezinnen met een hoog inkomen is formele kinderopvang het belangrijkst.

Ruim de helft van gezinnen doet vooral beroep op anderen voor kinderopvang

Er waren in 2009 bijna 1,4 miljoen huishoudens met kinderen onder de 13 jaar waarvan een of beide ouders een baan hadden van 12 uur per week of meer. Meer dan de helft van deze huishoudens gaf aan vooral een beroep te doen op mensen buiten het gezin voor de zorg van de kinderen onder werktijd. Bij de overige 46 procent werd de opvang voornamelijk binnen het eigen huishouden geregeld, meestal doordat een van de ouders thuis was terwijl de andere werkte, of was er geen opvang.

Onbetaalde opvang door familie of vrienden het meest in trek

Onbetaalde opvang door familie of vrienden wordt door 26 procent van de gezinnen als de voornaamste vorm van kinderopvang beschouwd. Voor 23 procent was formele opvang door een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastouder het belangrijkst. De betaalde oppas of de peuterspeelzaal werden het minst vaak genoemd: maar 5 procent van de gezinnen met kinderen tot 13 jaar maakten hier vooral gebruik van.

Voornaamste vorm van kinderopvang, huishoudens met kinderen tot 13 jaar 1), 2009

Voornaamste vorm van kinderopvang, huishoudens met kinderen tot 13 jaar, 2009
1) Ten minste één van de ouders heeft betaald werk van 12 uur per week of meer.

Hogere inkomens maken het vaakst gebruik van formele opvang

Het zijn vooral huishoudens met lagere of middeninkomens bij wie de opvang door familie of vrienden de voornaamste vorm van kinderopvang is. Gezinnen met een hoger inkomen maken juist meer gebruik van formele opvang. In 2009 was voor ruim 30 procent van de huishoudens met een besteedbaar inkomen van 50 duizend euro of meer per jaar het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of een gastouder de voornaamste vorm van kinderopvang. Dit was twee keer zo veel als bij gezinnen met een inkomen tot 30 duizend euro. Ook gaven gezinnen met een hoog inkomen iets vaker aan dat een betaalde oppas of de peuterspeelzaal de belangrijkste vorm van opvang is.

Voornaamste vorm van kinderopvang naar besteedbaar huishoudinkomen, huishoudens met kinderen tot 13 jaar 1), 2009

Voornaamste vorm van kinderopvang naar besteedbaar huishoudinkomen, huishoudens met kinderen tot 13 jaar, 2009

1) Ten minste één van de ouders heeft betaald werk van 12 uur per week of meer.

Jannes de Vries

Bron: StatLine, Huishoudens; voornaamste vorm van kinderopvang