Kinderopvang voor werkende ouders belangrijker geworden

In 2009 was kinderopvang door anderen, zoals een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of onbetaalde oppas, voor ruim de helft van alle 1,4 miljoen huishoudens met een werkende ouder de voornaamste vorm van opvang. Dat komt overeen met bijna 740 duizend huishoudens, een toename met ruim 50 duizend ten opzichte van 2007.

Formele opvang in de lift

De toename van het gebruik van kinderopvang komt volledig voor rekening van de opvang door een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastouder, de zogeheten formele opvang. Vorig jaar maakten hiervan bijna 450 duizend huishoudens met een werkende ouder gebruik. Voor 313 duizend van deze huishoudens was dit de belangrijkste vorm van kinderopvang. Dat waren er 70 duizend meer dan in 2007.

De toename van het gebruik van formele opvang hangt samen met aanpassingen in de wet kinderopvang, zoals de invoering van de verplichte werkgeversbijdrage, de verhoging van de overheidsbijdrage voor midden- en hoge inkomens, en het aanbod van buitenschoolse opvang door basisscholen. Het aantal ouderparen waarbij een van beide niet werkt, is tussen 2007 en 2009 met ruim 50 duizend gedaald.

Huishoudens naar voornaamste vorm van kinderopvang

Huishoudens naar voornaamste vorm van kinderopvang

Vooral bij jonge kinderen is formele opvang van belang

In bijna vier op de tien huishoudens met kinderen tot vier jaar is formele opvang door een kinderdagverblijf of een gastouder de belangrijkste vorm van kinderopvang. Daarmee is de formele opvang van jonge kinderen inmiddels een stuk belangrijker dan onbetaalde kinderopvang. Bij huishoudens met een jongste kind in de basisschoolleeftijd wordt de opvang daarentegen vooral gegeven door familie, vrienden of buren.

Huishoudens naar voornaamste vorm van kinderopvang en leeftijd jongste kind

Huishoudens naar voornaamste vorm van kinderopvang en leeftijd jongste kind

Familie, vrienden of buren vooral van belang bij een kleine deeltijdbaan

Bij paren die een voltijdbaan met een kleine deeltijdbaan van 12 tot 24 uur per week combineren, is vooral opvang door familie, vrienden of buren van belang. Voor 36 procent van deze ouderparen was dit de voornaamste vorm van kinderopvang. Slechts een op de vijf maakte gebruik van formele opvang. Dit is anders voor ouderparen die beide voltijd of in een grote deeltijdbaan van 24 tot 35 uur per week werken. Voor hen is formele opvang belangrijker dan opvang door familie, vrienden of buren.

Huishoudens naar voornaamste vorm van kinderopvang en arbeidsdeelname ouderparen, 2009

Huishoudens naar voornaamste vorm van kinderopvang en arbeidsdeelname ouderparen, 2009

Henk-Jan Dirven

Bron: StatLine, Huishoudens; voornaamste vorm van kinderopvang