Fors minder kinderopvangtoeslag in 2012

Door de Belastingdienst is over 2012 ruim 2,4 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Dat is circa 400 miljoen euro minder dan over 2011, een daling van bijna 15 procent. Voor het eerst was in 2012 de uitstroom uit de kinderopvangtoeslag groter dan de instroom.

Aantal toeslagontvangers gedaald

De nieuwe regels voor de kinderopvangtoeslag hebben er mede toe geleid dat veel ouders vorig jaar stopten met het gebruik van formele kinderopvang. Daarnaast zal ook de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt hieraan hebben bijgedragen. Met 87 duizend was de uitstroom van ontvangers uit de kinderopvangtoeslag in 2012 aanzienlijk hoger dan in de voorgaande jaren. Ook kwamen er minder nieuwe toeslagontvangers bij: 75 duizend, terwijl dat er in 2008-2011 steeds rond de 90 duizend waren. In totaal ontvingen 534 duizend ouders vorig jaar kinderopvangtoeslag, 12 duizend minder dan in 2011.

Ontvangers kinderopvangtoeslag

Ontvangers kinderopvangtoeslag

Minder vergoede opvanguren

Vooral doordat betrekkelijk veel ouders gedurende het jaar stopten met het gebruik van formele kinderopvang, liep in 2012 ook het aantal gedeclareerde opvanguren per ontvanger terug. Het aantal daalde met 100 uur tot gemiddeld 1 100 uur. Voor een kind in de dagopvang kromp het gemiddeld aantal (vergoede) opvanguren met 6 procent, terwijl de afname voor een kind in de buitenschoolse opvang 9 procent bedroeg. Ook de in 2012 geïntroduceerde koppeling van het aantal vergoede opvanguren aan het aantal werkzame uren van de minst werkende ouder zal hierbij een rol gespeeld hebben.

Gemiddeld aantal opvanguren waarvoor kinderopvangtoeslag ontvangen werd

Gemiddeld aantal opvanguren waarvoor kinderopvangtoeslag ontvangen werd

Toeslagbedrag gemiddeld 650 euro lager

Door het lagere aantal gedeclareerde opvanguren per toeslagontvanger, waren de gemiddelde opvangkosten in 2012 van ruim 6 600 euro zo’n 550 euro lager dan in 2011. Gemiddeld stond hier een bedrag van circa 4 500 euro aan kinderopvangtoeslag tegenover, waarmee 68 procent van de opvangkosten gecompenseerd werden. Dat is fors minder dan in 2011: de doorsnee kinderopvangtoeslag bedroeg toen nog 5 150 euro en was goed voor 72 procent van de kosten.

Gemiddelde opvangkosten en kinderopvangtoeslag

Gemiddelde opvangkosten en kinderopvangtoeslag

Bart Huynen

Bron: Kinderopvangtoeslag, 2007-2012* (maatwerktabel)