Kinderopvang vaak door familie en vrienden

In 2005 maakt 40 procent van de huishoudens met kinderen van 12 jaar of jonger gebruik van kinderopvang. Dat zijn ruim 550 duizend huishoudens. Zij kiezen vooral voor opvang door familie en vrienden. Formele opvang door een kinderdagverblijf, een gastouderbureau of een instelling voor buitenschoolse opvang is minder populair.

Familie en vrienden vaak ingezet

Zes op de tien – bijna 850 duizend – huishoudens maken geen gebruik van kinderopvang. Dit zijn vooral huishoudens waar de kinderen voornamelijk door de moeder worden opgevangen op tijden dat de vader aan het werk is. Twee op de tien huishoudens schakelen voor de opvang van de kinderen vooral familie of vrienden in. Formele opvang is voor 14 procent van de huishoudens de belangrijkste vorm van kinderopvang. Slechts 5 procent maakt vooral gebruik van andere betaalde opvang, zoals een oppas aan huis.

Voornaamste vorm van kinderopvang voor huishoudens met kinderen van 12 jaar en jonger, 2005

Voornaamste vorm van kinderopvang voor huishoudens met kinderen van 12 jaar en jonger, 2005

Vooral opvang voor jonge kinderen

Huishoudens met jonge kinderen maken relatief veel gebruik van kinderopvang. Ruim de helft van de huishoudens met kinderen jonger dan 4 jaar heeft kinderopvang. Onder huishoudens met een jongste kind van 4 jaar of ouder is dit aandeel 40 procent. Vooral formele kinderopvang wordt vanaf de basisschoolleeftijd minder ingezet. In huishoudens met een jongste kind van 3 jaar heeft bijna een kwart formele opvang. Is het jongste kind 4 jaar, dan maakt nog maar 10 procent van de huishoudens gebruik van formele kinderopvang.

Voornaamste vorm van kinderopvang voor huishoudens naar leeftijd jongste kind, 2005

Voornaamste vorm van kinderopvang voor huishoudens naar leeftijd jongste kind, 2005

Formele opvang op twee dagen in de week

In totaal maakt één op de vijf huishoudens gebruik van formele kinderopvang. 6 procent van de huishoudens gebruikt formele opvang als aanvulling op een andere vorm van opvang.

De meeste huishoudens hebben op twee dagen in de week formele opvang. Slechts 10 procent maakt hier op vier of meer dagen gebruik van. Vier op de tien huishoudens maken nog geen 12 uur per week gebruik van formele opvang. Ruim een kwart van de huishoudens heeft aan 12–19 uur per week genoeg. Het komt weinig voor dat ouders voor meer dan 28 uur per week formele opvang hebben.

Dagen en uren formele opvang per week, 2005

Dagen en uren formele opvang per week, 2005

Saskia te Riele