Een op de vijf kinderen naar formele kinderopvang in 2006

In 2006 gingen 490 duizend kinderen onder de 13 jaar naar een kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of erkende gastouders. Dat komt neer op een van de vijf kinderen in die leeftijdscategorie. Het Rijk compenseerde via de toeslag kinderopvang voor 410 duizend kinderen ruim 45 procent van de kosten.

Vooral jonge kinderen in kinderopvang

De meeste kinderen in de formele kinderopvang gingen nog niet naar school. Ongeveer 300 duizend kinderen waren jonger dan 4 jaar. Deze kinderen werden opgevangen in een kinderdagverblijf of door een gastouder. De kinderen vanaf 4 jaar gingen naar de buitenschoolse opvang of een gastouder.

Kinderopvang, 2006

Kinderopvang, 2006

Ook veel oppas door opa en oma

Het beroep op niet-formele vormen van kinderopvang, zoals oppas door opa en oma, was twee keer zo groot als dat op de formele vormen. Overigens kan niet-formele opvang een aanvulling zijn op de formele opvang. Iets meer dan de helft van de 0-3-jarigen werd regelmatig opgevangen in het informele circuit. Van de bijna 600 duizend 10-12-jarigen werd een kwart regelmatig door de buurvrouw of opa en oma opgevangen. Slechts 5 procent ging voor of na schooltijd naar de buitenschoolse opvang of werd door een gastouder opgevangen.

Ruime bijdrage Rijk aan kosten kinderopvang

Ouders kunnen van het Rijk een toeslag ontvangen voor de kosten van de formele kinderopvang. De toeslag werd uitbetaald voor bijna 410 duizend kinderen. Dat betekent dat voor acht van de tien opgevangen kinderen de overheid de kosten deels compenseerde. In 2006 droeg het Rijk ruim 845 miljoen euro bij aan hun opvangkosten van 1,8 miljard euro. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het inkomen en van de hoogte van een eventuele werkgeversbijdrage.

Aantal kinderen in kinderopvang, met en zonder kinderopvangtoeslag, 2006

Aantal kinderen in kinderopvang, met en zonder kinderopvangtoeslag, 2006

Bart Huynen en Hans Kasperski

Bron: Kinderopvang 2006