Kinderopvang (4e kwartaalrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor)

omslag 4e kwartaalrapport 2008

De 4e kwartaalrapportage 2008 van de Landelijke Jeugdmonitor beschrijft het aantal kinderen dat naar het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of een andere vorm van kinderopvang gaat. Ook komen kenmerken aan bod van de gezinnen die gebruik maken van kinderopvang.

Dit rapport maakt onderdeel uit van een reeks publicaties horende bij de website Landelijke Jeugdmonitor. Deze website voert het CBS uit in opdracht van het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin.