Zoekresultaten

78 resultaten voor keyword:internetgebruik
78 resultaten voor keyword:internetgebruik

Pagina 1 van 4

Helft online shoppers heeft klachten

Van de Nederlanders die in 2019 online winkelen heeft de helft klachten.

Artikelen

Internetgebruik onder niet-westerse allochtonen

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2010

Artikelen

Nederland EU-koploper in gebruik veiligheidssoftware

Internetgebruikers in Nederland hebben meer last van spam en minder last van computervirussen dan internetters in andere EU-landen. Het gebruik van veiligheidssoftware is in geen enkel EU-land zo...

Artikelen

Ouderen maken inhaalslag op het internet

Het internetgebruik onder ouderen is de afgelopen jaren in Nederland flink toegenomen. De achterstand op jongere leeftijdsgeneraties wordt steeds meer ingelopen.

Artikelen

Gebruik overheidswebsites stijgt licht

In het voorjaar van 2013 telde Nederland 13 miljoen internetgebruikers van 12 jaar en ouder. Dit komt overeen met ruim 90 procent van deze bevolkingsgroep.

Artikelen

Nederlanders gebruiken de cloud vooral gratis

Nederlandse internetgebruikers van tussen de 16 tot en meten 74 jaar slaan gemiddeld vaker bestanden op via cloud coumputing dan internetters in andere Europese landen. Ze betalen hiervoor echter...

Artikelen

Vaardigheid Nederlandse internetter middelmatig

Nederlanders gebruiken het internet voor steeds meer activiteiten. Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland echter niet zoveel vaardige internetgebruikers.

Artikelen
Artikelen

Ondervonden problemen bij online aankopen

Wat waren de problemen die Nederlanders ondervonden bij online aankopen.

Cijfers

Meten interneteconomie op internationale agenda

Via big data heeft het CBS in kaart gebracht welke Nederlandse bedrijven voornamelijk via internet hun omzet behalen

Artikelen

Een derde van de 75-plussers gebruikt internet

In 2012 gebruikte een op de drie 75-plussers internet. Meer mannen dan vrouwen in deze leeftijdsgroep internetten. E-mailen en informatie zoeken zijn populair, sociale media worden weinig gebruikt.

Artikelen
Cijfers

Meisjes vaker op sociale netwerken dan jongens

Een grote meerderheid van de jongeren van 12 tot 25 jaar gebruikt (bijna) elke dag internet. Meisjes gebruiken het internet vaker dan jongens voor sociale netwerken. Het gebruik van mobiele...

Artikelen

Bijna een op vijf koopt levensmiddelen online

Bijna drie kwart van de inwoners zegt in 2016 wel eens online aankopen te hebben gedaan voor privé-doeleinden

Artikelen

Acht procent van de Nederlanders nooit op internet

Bijna 1,2 miljoen personen hadden in 2015 nog nooit internet gebruikt, 8 procent van de personen van 12 jaar of ouder.

Artikelen

Nederland in Europese top 5 online winkelen

Online winkelen is sterk in opkomst in de Europese Unie. In de EU kocht 57 procent van de mensen producten of diensten via internet in 2017. In Nederland winkelde dat jaar 79 procent van de mensen...

Artikelen

Internetgebruik ouderen fors toegenomen

Het aandeel 65- tot 75-jarige Nederlanders dat gebruikmaakt van internet is sinds 2005 ruim verdubbeld. Het internetgebruik in deze leeftijdsgroep is vrijwel nergens in de EU zo hoog als in Nederland.

Artikelen

Internetters bezorgd over online dreigingen

In het voorjaar van 2010 telde Nederland ruim 12 miljoen internetgebruikers in de leeftijd van 12 tot 75 jaar.

Artikelen

Zes procent nooit op internet

Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf 6 procent, ongeveer 886 duizend mensen, in 2018 aan nog nooit internet te hebben gebruikt.

Artikelen

CBS en Dataprovider meten interneteconomie succesvol

De samenwerking tussen het CBS en Dataprovider op het gebied van het meten van de Nederlandse interneteconomie kreeg een internationaal vervolg

Artikelen
Cijfers

Zicht op gebruik MijnOverheid

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft CBS opdracht gegeven twee studies uit te voeren naar het gebruik van MijnOverheid ter verbetering van de dienstverlening.

Cijfers

Internet der dingen in 2020

Aanvullende tabel met cijfers over het percentage mensen van 12 jaar en ouder dat in 2020 gebruikt maakte van het internet der dingen of daar geen behoefte aan had.

Cijfers