9 op de 10 internetgebruikers beschermen persoonsgegevens

Vrouw zit met haar laptop op een bankje te werken
© Hollandse Hoogte / David Rozing
Van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder gaf 90 procent aan in 2020 maatregelen te hebben genomen om persoonlijke gegevens op internet te beschermen. In 2016 was dat 79 procent. Vooral het weigeren of beperken van toegang tot locatiegegevens is toegenomen. Dit blijkt uit de resultaten van de enquête ICT-gebruik van huishoudens en personen die jaarlijks door het CBS wordt afgenomen. In 2020 hebben ongeveer 6,5 duizend mensen van 12 jaar of ouder deelgenomen aan dit onderzoek.

Beschermen persoonlijke gegevens op internet
Beschermen2020 (% internetgebruikers van 12 jaar of ouder)2016 (% internetgebruikers van 12 jaar of ouder)
Totaal
maatregelen
9079
Toegang tot
locatiegegevens
beperken
7749
Commercieel gebruik
niet toestaan
7462
Toegang tot
profielgegevens
beperken
6454
Veiligheid website
controleren
6455
Privacy statement
lezen
4640

Nederlanders zijn voorzichtiger geworden met persoonlijke gegevens op internet. Van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder heeft naar eigen zeggen 77 procent in 2020 de toegang tot locatiegegevens beperkt of geweigerd en stond 74 procent niet toe dat persoonlijke gegevens werden gebruikt voor commerciële doeleinden. In 2016 was dat achtereenvolgens 49 procent en 62 procent.

Ruim 60 procent van de Nederlanders gaf beperkt toegang tot profielgegevens en controleerde de veiligheid van een website voordat hij of zij persoonlijke gegevens achterliet. Daarnaast zei 46 procent het privacy statement vóór het invullen van persoonlijke gegevens te lezen.

Meeste Nederlanders beschermen ook gegevens op smartphone

In 2020 gebruikte 85 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder een smartphone voor privégebruik. Veel Nederlandse smartphonegebruikers namen maatregelen vanwege zorgen om de veiligheid en privacy. 70 procent heeft bij het installeren of gebruik van een app de toegang tot persoonlijke gegevens zoals locatie, foto’s of een lijst met contactpersonen geweigerd.

Met 80 procent zijn 18- tot 45-jarigen het meest actief in het beschermen van persoonlijke gegevens bij het installeren of gebruik van een app op smartphones. Van de 75-plussers deed 29 procent dat. Ruim een derde van de 75-plussers gaf aan niet te weten dat zoiets kan.

Ouderen beschermen persoonsgegevens minder vaak

Internetgebruikers van 65 jaar of ouder beschermen persoonsgegevens op internet minder vaak dan gebruikers jonger dan 65. Van de 65-plussers is 77 procent actief bezig met de bescherming van persoonlijke informatie. Bij 12- tot 65-jarigen meldde 93 procent dit. Internetgebruikers van 75 jaar of ouder doen het minst vaak aan bescherming van persoonlijke informatie op internet: 70 procent, tegen 81 procent onder 65- tot 75-jarigen.

Mensen die aangeven veel ervaring te hebben met internet, computers, tablets of smartphones troffen vaker maatregelen om persoonsgegevens op internet te beschermen dan mensen die weinig ervaring met internet en dergelijke apparatuur hebben.

Beschermen persoonlijke gegevens op internet, leeftijd, 2020
Kenmerk2020 (% internetgebruikers)
12 tot 18 jaar91
18 tot 25 jaar95
25 tot 35 jaar94
35 tot 45 jaar94
45 tot 55 jaar93
55 tot 65 jaar89
65 tot 75 jaar81
75 jaar of ouder70

Nederland koploper in Europa met beperking toegang persoonsgegevens op internet

Nederland had in 2020 van alle EU-27 landen het hoogste percentage internetgebruikers van 16 tot 75 jaar dat maatregelen nam om persoonlijke informatie op internet te beschermen (92 procent). Het EU-27 gemiddelde was 78 procent. Oostenrijk en Finland scoorden met 90 procent ook hoog, Roemenië met 52 procent het laagst.

Van de Nederlandse internetgebruikers van 16 tot 75 jaar heeft 80 procent de toegang tot locatiegegevens beperkt of geweigerd. Dit is verreweg het hoogste percentage binnen de Europese Unie, waar het gemiddelde 52 procent was.

Ook staan Nederlanders vaak niet toe dat persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Vorig jaar had 77 procent van de Nederlanders dat niet toegestaan, het EU-27 gemiddelde lag op 57 procent. Nederland loopt daarmee ook voorop in Europa.

Beschermen persoonlijke gegevens op internet, EU-27, 2020
Landenscore (% internetgebruikers van 16 tot 75 jaar)
Nederland92
Oostenrijk90
Finland89
Duitsland88
Portugal87
Kroatië85
Tsjechië85
Denemarken84
Malta84
Spanje80
EU-2778
Zweden75
Ierland75
Cyprus73
Hongarije72
Griekenland69
Letland68
Estland66
Slowakije66
Polen64
Slovenië64
Litouwen64
België61
Bulgarije60
Luxemburg57
Roemenië52
Frankrijk1)
Italië1)
1): Geen gegevens