Zicht op gebruik MijnOverheid

Analyses van gebruikers van MijnOverheid naar achtergrondkenmerken in de perioden: 06-02-2017 t/m 12-02-2017 en 01-02-2019 t/m 30-04-2019.
Dit onderzoek is bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en is uitgevoerd in samenwerking met dataleverancier Logius.