Internetactiviteiten in Den Haag, 2019

ouderstel maakt gebruik van een tablet
© ANP
Geschatte internetactiviteiten door inwoners van Den Haag in 2019, op verzoek van Gemeente Den Haag.
In opdracht van Gemeente Den Haag heeft het CBS onderzoek gedaan naar internetactiviteiten. Op basis van antwoorden in de ICT-enquête 2019 en de achtergrondkenmerken van respondenten en inwoners van Den Haag, is een schatting gemaakt van de internetactiviteiten van inwoners in Den Haag, uitgesplitst naar wijk. Het gaat hierbij om vier activiteiten, namelijk het internetgebruik voor: sociale netwerken, het opzoeken van overheidsinformatie, het opzoeken van medische informatie en internetbankieren. Hierbij is extra aandacht besteed aan groepen personen die minder dan gemiddeld gebruik maken van internet voor deze vier doelen.