Zoekresultaten

80 resultaten voor keyword:internetgebruik
80 resultaten voor keyword:internetgebruik

Pagina 2 van 4

Vaker online op zoek naar informatie over gezondheid

Nederlanders kopen steeds vaker medicijnen online en zijn online steeds vaker op zoek naar informatie over gezondheid en leefstijl

Artikelen

Zes procent nooit op internet

Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf 6 procent, ongeveer 886 duizend mensen, in 2018 aan nog nooit internet te hebben gebruikt.

Artikelen

Nederland in Europese top 5 online winkelen

Online winkelen is sterk in opkomst in de Europese Unie. In de EU kocht 57 procent van de mensen producten of diensten via internet in 2017. In Nederland winkelde dat jaar 79 procent van de mensen...

Artikelen

Toename online gebruik van overheidswebsites

Bijna driekwart van de Nederlanders van 12 jaar of ouder maakte in 2017 gebruik van een overheidswebsite.

Artikelen

Meten interneteconomie op internationale agenda

Via big data heeft het CBS in kaart gebracht welke Nederlandse bedrijven voornamelijk via internet hun omzet behalen

Artikelen

Steeds meer ouderen op sociale media

Ouderen maken steeds vaker gebruik van sociale media

Artikelen

Steeds meer Nederlanders in de cloud

Bijna de helft van de Nederlanders zegt in 2017 de cloud te gebruiken om bestanden op te slaan.

Artikelen

Factsheet ICT, kennis en economie 2017

Cijfers over ICT, R&D, innovatie, sociale media

Artikelen

Jongeren onvoorzichtiger op onbeveiligde wifi-netwerken

De helft van de internetgebruikers geeft aan wel eens gebruik te maken van een openbaar, niet beveiligd wifi-netwerk.

Artikelen

75-plussers sterkst groeiende groep internetters

In 2016 kon 60 procent van de 75-plussers thuis het internet op, en de helft maakte er ook gebruik van

Artikelen

4 op de 10 e-shoppers heeft problemen met aankopen

Nederlanders die online aankopen doen ondervinden steeds vaker problemen

Artikelen

Bijna een op vijf koopt levensmiddelen online

Bijna drie kwart van de inwoners zegt in 2016 wel eens online aankopen te hebben gedaan voor privé-doeleinden

Artikelen

Measuring the internet economy in The Netherlands

This discussion paper describes a method based on latent class modeling

Artikelen

Gemeenten zamelen minder oud papier in

Nederlandse gemeenten zamelden in 2015 per inwoner gemiddeld 55 kilo papier in bij huishoudens.

Artikelen

ICT-vaardigheden van Nederlanders

ICT-vaardigheden in algemeen en op gebied van informatie, communicatie, computer/online diensten en software.

Artikelen

Nederland in Europese kopgroep ICT-vaardigheden

ICT-vaardigheden in het algemeen en op deelgebieden informatie, communicatie, computer/online diensten en software.

Artikelen

Nederlander bovengemiddelde cloudgebruiker

Het cloudgebruik in Nederland is relatief hoog. Gebruikers van de cloud zijn minder bezorgd over internetveiligheid

Artikelen

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden 1993-2015*

Hoeveelheden afval die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid

Cijfers

Acht procent van de Nederlanders nooit op internet

Bijna 1,2 miljoen personen hadden in 2015 nog nooit internet gebruikt, 8 procent van de personen van 12 jaar of ouder.

Artikelen

Ruim 10 miljoen online shoppers

Het aantal online shoppers neemt nog steeds toe. Over heel 2014 hadden 10,4 miljoen internetgebruikers wel eens online wat gekocht. Vooral het aantal recente e-shoppers is gestegen. Het populairst...

Artikelen

Gebruik sociale netwerken sterk toegenomen

De deelname aan sociale netwerken is zowel bij bedrijven als personen sterk gestegen. In de EU scoort Nederland bovengemiddeld op dit gebied. De laatste jaren zijn vooral veel meer 45-plussers...

Artikelen

Nederlanders gebruiken de cloud vooral gratis

Nederlandse internetgebruikers van tussen de 16 tot en meten 74 jaar slaan gemiddeld vaker bestanden op via cloud coumputing dan internetters in andere Europese landen. Ze betalen hiervoor echter...

Artikelen

Ruim een derde van de internetters maakt gebruik van cloud computing

Van alle internetgebruikers van 12 jaar en ouder maakte in 2014 ruim één op de drie gebruik van cloud computing. Vooral jongere internetters omarmen deze internetfaciliteit, die als vervanging dient...

Artikelen

Zeven op de tien Caribische Nederlanders internetten regelmatig

Driekwart van de huishoudens in Caribisch Nederland had in 2013 thuis toegang tot internet. Van de mensen die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek internet hadden gebruikt, ging 86...

Artikelen

Internetgebruik ouderen fors toegenomen

Het aandeel 65- tot 75-jarige Nederlanders dat gebruikmaakt van internet is sinds 2005 ruim verdubbeld. Het internetgebruik in deze leeftijdsgroep is vrijwel nergens in de EU zo hoog als in Nederland.

Artikelen