Zoekresultaten

39 resultaten voor keyword:internationale handel in diensten
39 resultaten voor keyword:internationale handel in diensten

Pagina 1 van 2

Export entertainmentgerelateerde diensten groeit

De Nederlandse export van diensten op het gebied van entertainment, waaronder ook royalty’s vallen, is de afgelopen jaren sterk gegroeid.

Artikelen

Verenigd Koninkrijk derde dienstenhandelspartner

Het Verenigd Koninkrijk is in 2017 onze derde handelspartner in internationale diensten.

Artikelen

Export onderhouds-, reparatie- en leasediensten

In het eerste halfjaar van 2019 hebben in Nederland gevestigde bedrijven voor 2,7 miljard aan onderhoud, reparatie en leasediensten voor het buitenland verricht.

Cijfers

Internationale handel in diensten onder pre-coronaniveau

n de eerste negen maanden van 2021 was de export van diensten met 146,3 miljard euro 1,2 procent hoger dan in dezelfde periode van 2020. De dienstenimport noteerde met 141,6 miljard euro een plus van...

Artikelen

Buitenlandse bestedingen Nederlandse reizigers hoger dan voor corona

Nederlandse reizigers gaven in het derde kwartaal van 2022 ruim 8,4 miljard euro uit tijdens hun bezoek aan of verblijf in het buitenland. Dit is 9 procent hoger dan in de zomermaanden van 2019.

Artikelen

Topsector Transport en opslag meeste dienstenexport

De export van diensten door topsectoren

Artikelen

Ontwikkeling microdata internationale handel in diensten

Methodebeschrijving van het ontwikkelen van microdata over de internationale handel

Artikelen

Deelnemers aan economische missies, 2004-2016

Beschrijving van deelnemers aan economische missies in 2004-2016 en ontwikkeling van hun handel in goederen en diensten.

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2017, tweede kwartaal

Kenmerken van internationale handel in diensten en dienstenhandelaren.

Publicaties

Importgedrag en exportprestaties van bedrijven

Onderzoek naar de samenhang tussen exportprestaties van Nederlandse bedrijven en hun importgedrag.

Artikelen

Transitiefaciliteit: een beschrijvende analyse

Een beschrijvende analyse van de demografische kenmerken en handelsgedrag van de gebruikers van de Transitiefaciliteit in de periode 2012-2015.

Artikelen

Kerncijfers Globalisering

Bedrijven met internationale handel in goederen en diensten. Toegevoegde waarde export.

Cijfers

Internationale handel in diensten; tijdreeks 2012-2016

Eerste resultaten en methodebeschrijving van het ontwikkelen van een microdata tijdreeks (2012-2016)

Artikelen

Internationale handel in diensten tweede kwartaal 2021

Tabel internationale handel in diensten tweede kwartaal 2021

Cijfers

Trendrapport toerisme: succesvol resultaat samenwerking

een mooi naslagwerk over toerisme met de laatste cijfers en trends

Artikelen

Meer hoogbetaalden bij bedrijven met internationale handel in diensten

In Nederland hebben bedrijven met internationale dienstenhandel verhoudingsgewijs meer hoogbetaalden in dienst dan bedrijven zonder deze handel. Bedrijven die diensten importeren én exporteren, de...

Artikelen

11 procent minder export van diensten in het derde kwartaal

Nederland exporteerde in het derde kwartaal van 2020 voor 55,6 miljard euro aan diensten. Dat is 11 procent minder dan in dezelfde periode in 2019. Nederland importeerde 51,8 miljard euro aan...

Artikelen

Meer import én export van bouwdiensten

Nederlandse bedrijven verhandelden met buitenlandse bedrijven voor 4,3 miljard euro aan bouw- en baggerdiensten in de eerste drie kwartalen van 2018.

Artikelen

Importwaarde vervoersdiensten 32 procent hoger in eerste halfjaar van 2022

Nederlandse bedrijven en consumenten importeerden in de eerste zes maanden van 2022 ter waarde van 22,7 miljard euro aan vervoersdiensten uit het buitenland: bijna 32 procent meer dan het eerste...

Artikelen

Publieke exportkredietverzekering in Nederland

becijfering van de bijdrage van de publieke exportkredietverzekering aan het bbp en de werkgelegenheid

Artikelen

Internationale handel in diensten naar bedrijven

Het veertiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 gaat in op bedrijven met internationale handel in diensten. Nederland exporteert meer diensten dan dat het importeert. In 2012 sloeg...

Artikelen
Artikelen

2 miljard euro handelsoverschot in vervoersdiensten met het VK

Nederland importeerde in de eerste drie kwartalen van 2019 voor 17,1 miljard euro, en exporteerde voor 19,3 miljard euro aan diensten naar het Verenigd Koninkrijk. Het handelsoverschot met het...

Artikelen

Buitenlandse regelgeving beperkt Nederlandse dienstverleners

Regelgeving in het buitenland beperkt het exportpotentieel van Nederlandse dienstverleners. In de Internationaliseringsmonitor van het CBS is berekend wat het effect is van verschillende...

Artikelen

Export van diensten naar Duitsland gedaald in eerste halfjaar

De waarde van de dienstenexport naar Duitsland was in de eerste helft van 2021 met 11,1 miljard euro 7 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen