2 miljard euro handelsoverschot in vervoersdiensten met het VK

© Hollandse Hoogte
Nederland importeerde in de eerste drie kwartalen van 2019 voor 17,1 miljard euro, en exporteerde voor 19,3 miljard euro aan diensten naar het Verenigd Koninkrijk. Het handelsoverschot met het Verenigd Koninkrijk was daarmee 2,2 miljard euro. Hiervan is 2 miljard euro afkomstig uit handel in vervoersdiensten. Met geen enkel ander land heeft Nederland een groter handelsoverschot in vervoersdiensten dan met het Verenigd Koninkrijk. Dit meldt het CBS.

In de eerste drie kwartalen van 2019 leverde Nederland voor 3,5 miljard euro aan vervoersdiensten aan het Verenigd Koninkrijk (VK). Dit zijn de inkomsten van Nederlandse vervoersbedrijven voor bijvoorbeeld het laden en lossen van vrachtwagens voor Britse opdrachtgevers. Tegelijkertijd nam Nederland voor 1,5 miljard euro aan vervoerdiensten van het VK af. Dit zijn betalingen van Nederlandse bedrijven aan Britse vervoerders. De export van vervoersdiensten was 5 procent hoger dan in de eerste drie kwartalen van 2018, de import 6 procent hoger.

Het Nederlandse handelsoverschot in vervoersdiensten met het VK ligt al jaren rond de 2 miljard euro in de eerste drie kwartalen, alleen in 2017 was deze lager. Zowel de invoer als de uitvoer van vervoersdiensten ligt iets boven het niveau van 2015. In 2016 en 2017 nam de uitvoer van vervoersdiensten af en daalde het handelsoverschot tot 1,7 miljard euro. In 2018 en 2019 nam de uitvoer toe en steeg het handelsoverschot weer naar circa 2 miljard euro.

Handel in vervoersdiensten met het Verenigd Koninkrijk, eerste drie kwartalen
JaarHandelsoverschot (mld euro)Uitvoer (mld euro)Invoer (mld euro)
20152,0893,3111,222
20161,9933,2851,293
20171,6652,8881,222
20181,9153,2971,383
20191,9853,4531,469

Internationaal vrachtvervoer drijvende kracht

In 2019 had het handelsoverschot van vervoersdiensten evenveel te danken aan de zeevaart, als aan de luchtvaart en het wegvervoer. Deze drie vervoersmodaliteiten hadden elk een aandeel van 27 procent in het totale vervoersdienstenoverschot. Overig vervoer, zoals spoorvervoer en binnenvaart (10 procent), en post- en koeriersdiensten (9 procent) droegen minder bij.

In het geval van zeevaart en wegvervoer gaat het met name om vrachtvervoer, dus inkomsten van Nederlandse bedrijven dankzij het vervoeren van vracht voor Britse opdrachtgevers. In het geval van de luchtvaart gaat het voor het overgrote deel om passagiersvervoer en vervoersondersteunende diensten zoals het laden en lossen op luchthavens. Vrachtvervoer over de weg is de grootste post bij zowel de invoer, als bij de uitvoer van diensten.

Internationaal vrachtvervoer was goed voor meer dan de helft van de internationale handel in vervoersdiensten met het VK, gevolgd door vervoersondersteunende diensten (circa een derde) en passagiersvervoer (circa een zevende).

Handel in vervoersdiensten met Verenigd Koninkrijk, eerste drie kwartalen 2019
ModaliteitHandelsoverschot (mld euro)Uitvoer (mld euro)Invoer (mld euro)
Zeevaart0,5370,9120,377
Luchtvaart0,5430,8670,324
Wegvervoer0,5281,1450,617
Overig vervoer0,2020,3180,116
Post en koeriersdiensten0,1750,2110,035

Grootste handelsoverschot met Britten

Ook met andere landen heeft Nederland een overschot bij de handel in vervoersdiensten. Het overschot met het Verenigd Koninkrijk is met 2 miljard euro in de eerste negen maanden van 2019 het grootste. Aan de handel met Duitsland houdt Nederland per saldo 1,4 miljard euro over. Wel worden er meer vervoersdiensten met Duitsland in- en uitgevoerd dan naar het Verenigd Koninkrijk. Met alle andere landen is er minder handel in vervoersdiensten, en is het handelsoverschot dan ook kleiner. De handel met de Verenigde Staten, Frankrijk en België is relatief groot, maar levert per saldo kleinere handelsoverschotten op (ongeveer 0,5 miljard euro voor alle drie de landen).

Handel in vervoersdiensten, eerste negen maanden 2019
LandHandelsoverschot (mld euro)Uitvoer (mld euro)Invoer (mld euro)
Verenigd Koninkrijk1,9853,4531,469
Duitsland1,3835,5474,164
Zwitserland0,6921,1510,459
Finland0,6650,8130,147
Denemarken0,5871,0230,436
Zweden0,5720,8850,312
Verenigde Staten0,5382,1581,62
Frankrijk0,5321,6781,145
België0,4822,361,879
Ierland0,3480,7460,397

Het Verenigd Koninkrijk is per 1 februari 2020 uit de Europese Unie getreden. Het CBS houdt in een speciaal dashboard de belangrijkste indicatoren bij die de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland schetsen: de Brexitmonitor.