Importwaarde vervoersdiensten 32 procent hoger in eerste halfjaar van 2022

zeevaart
© ANP / David Rozing
Nederlandse bedrijven en consumenten importeerden in de eerste zes maanden van 2022 ter waarde van 22,7 miljard euro aan vervoersdiensten uit het buitenland: bijna 32 procent meer dan het eerste halfjaar van 2021. De exportwaarde van vervoersdiensten nam tegelijkertijd met ruim 27 procent toe tot 27,9 miljard euro. De stijging werd mede gedreven door de sterk gestegen prijzen voor vervoer. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe voorlopige cijfers over de internationale dienstenhandel.

De vervoersdiensten vormen vanwege de omvangrijke transportsector een groot onderdeel van de Nederlandse dienstenhandel: ze vormen de tweede grootste import- en exportcategorie. Bij vervoersdiensten gaat het om het vervoer van passagiers en vracht over onder andere de zee, de weg, over het spoor, door de lucht en per pijplijn, en ondersteunende diensten zoals het opslaan, laden en lossen van vracht. Het is import als Nederlandse bedrijven of consumenten vervoersdiensten afnemen bij buitenlandse bedrijven of personen. Als Nederlandse bedrijven of personen vervoersdiensten leveren aan buitenlandse bedrijven of consumenten dan is het export. De transactie met een buitenlandse partij is van belang en niet in welk land de daadwerkelijke uitvoering van de dienst plaatsvindt.

Ontwikkeling internationale handel in vervoersdiensten1)
PeriodeImportwaarde (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Exportwaarde (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
1e halfjaar 2019*7,67,0
1e halfjaar 2020*-7,1-9,3
1e halfjaar 2021*12,211,7
1e halfjaar 2022*31,627,3
1) De groeicijfers tot en met 2019 zijn in verband met een methodebreuk gebaseerd op een voorlopige teruglegging. * voorlopige cijfers

Vervoersdiensten groeien sneller dan totale Nederlandse dienstenhandel

Na een grote krimp van de dienstenhandel in 2020 ligt de import- en exportwaarde in 2022 weer boven het pre-coronaniveau van 2019, dankzij toegenomen vraag en stijgende prijzen. Terwijl de waarde van de totale dienstenimport in de eerste helft van 2022 met 14 procent hoger was dan in dezelfde periode in 2019, lag de importwaarde van vervoersdiensten ruim 37 procent boven het niveau van 2019. Ook de totale exportwaarde en die van vervoersdiensten ligt inmiddels ver boven het pre-coronaniveau.

Internationale handel in diensten, eerste halfjaar 2022 t.o.v. eerste halfjaar 20191)
DienstSoortOntwikkeling (% verandering)
Totale dienstenhandelImportwaarde14,0
Totale dienstenhandelExportwaarde13,8
VervoersdienstenImportwaarde37,1
VervoersdienstenExportwaarde28,9
1) De cijfers tot en met 2019 zijn in verband met een methodebreuk gebaseerd op een voorlopige teruglegging * voorlopige cijfers

Import zeevaartdiensten ruim 93 procent hoger dan voor corona

Het wegvervoer, de zeevaart en de luchtvaart vormen de grootste import- en exportcategorieën binnen de vervoersdiensten. De invoer van zeevaartdiensten groeide fors ten opzichte van de pre-coronaperiode. In de eerste helft van 2022 was de importwaarde hier met 5,5 miljard euro bijna dubbel zo hoog als in de eerste zes maanden van 2019. Ook bij het wegvervoer nam de importwaarde toe, namelijk met ruim 33 procent. De import van de meeste andere vervoersdiensten nam minder sterk toe. De import van luchtvaartdiensten kwam in de eerste helft van 2022 nog niet boven het pre-coronaniveau van 2019 uit.

Bij de groei van de vervoersdiensten spelen onder andere de gestegen prijzen voor vervoer (met name bij het vrachtverkeer en de zeevaart) een rol: sterk gestegen brandstofprijzen en containertekorten, maar ook logistieke problemen zoals het vastlopen van de Ever Given in het Suezkanaal en lockdowns in grote havensteden dreven de prijzen voor vervoer sterk op in de afgelopen twee jaar. 

Importwaarde van vervoersdiensten
Vevroersdienst1e halfjaar 2022* (mld euro)1e halfjaar 20191) (mld euro)
Wegvervoer11,38,5
Zeevaart5,52,9
Luchtvaart2,83,1
Overige
vervoersdiensten
1,11,0
Post- en koeriersdiensten0,70,4
Binnenvaart0,60,3
Spoorvervoer0,40,3
1) De cijfers tot en met 2019 zijn in verband met een methodebreuk gebaseerd op een voorlopige teruglegging. * voorlopige cijfers