Importgedrag en exportprestaties van bedrijven

Een analyse van de mate waarin de exportprestaties van Nederlandse bedrijven samenhangen met hun importgedrag met speciale aandacht voor de netwerkdimensie van grensoverschrijdend handelen.
We onderzoeken in welke mate de exportprestaties van Nederlandse exporteurs samenhangen met hun importgedrag. We richten ons daarbij specifiek op de netwerkdimensie van grensoverschrijdend handelen. Bedrijven die importeren uit hetzelfde land dat zij als exporteur bedienen laten een consequent hogere groei en overlevingskans van de export naar dat land zien. Deze bevindingen zijn een indicatie dat bedrijven die al bekend zijn met een bepaalde markt en een netwerk van contacten en handelspartners ter plaatse hebben in staat zijn tot betere exportprestaties op die markt. Het belang van goede verbondenheid met buitenlandse markten, zowel direct als indirect, wordt onderstreept door het feit dat het bedienen van een groter aantal exportmarkten samenhangt met betere exportprestaties op individuele markten, evenals het aantal (in potentie concurrerende) exporteurs uit dezelfde binnenlandse bedrijfstak dat actief is in hetzelfde land. Beleidsmakers kunnen hun voordeel doen met deze inzichten door de ontwikkeling van exportpromotieprogramma’s te richten op het bieden van ondersteuning aan beginnende exporteurs op het gebied van het opbouwen van een handelsnetwerk en het ontwikkelen van contacten.