Zoekresultaten

116 resultaten voor keyword:huishoudens
116 resultaten voor keyword:huishoudens

Pagina 3 van 5

Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning

De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2020.

Cijfers

Schuldenproblematiek in beeld

Huishoudens met geregistreerde problematische schulden, 2015-2020.

Cijfers

Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2020*

Particuliere huishoudens naar vermogensklassen naar kenmerken, 2020*

Cijfers

Huishoudens naar beleidsmatig minimum, 2020

Particuliere huishoudens naar inkomen ten opzichte van het beleidsmatig minimum, 2020

Cijfers

Mantelzorg onder 55-plussers naar burgerlijke staat

Mantelzorg naar burgerlijke staat onder thuiswonende 55 plussers.

Cijfers

Verbeterd zicht op vermogens in Nederland

Het CBS verbetert de vermogensstatistiek.

Artikelen

Aantal miljonairs neemt zesde jaar op rij toe

Op 1 januari 2020 had 3,5 procent van de huishoudens in Nederland een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Dat zijn 278 duizend huishoudens, ruim 24 duizend meer dan in 2019.

Artikelen

Prognose: 9 miljoen huishoudens in 2038

In 2038 zal Nederland naar verwachting 9 miljoen huishoudens tellen. Nu zijn dat er 8,1 miljoen. Er komen vooral meer eenpersoonshuishoudens bij, waarvan een groot deel alleenwonende ouderen. Na 2038...

Artikelen

Financieel risico woningbezit afgenomen

De financiële risico’s van hypotheken voor eigenwoningbezit zijn afgenomen. Het aandeel huishoudens met een woning 'onder water' (een hogere hypotheekschuld dan de waarde van de woning) is afgenomen...

Artikelen

Prognose huishoudens op 1 januari; kerncijfers 2022-2070

Huishoudensprognose; Personen in huishoudens, particuliere huishoudens naar samenstelling, grootte, kindertal en leeftijd jongste kind

Cijfers

Overheid helpt bedrijven en huishoudens financieel door coronajaren

Macro-economische analyse van Nederlandse sectoren in 2020 en 2021

Publicaties

Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2021

Tabellen over recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag in 2015-2021, uitgesplitst naar besteedbaar huishoudensinkomen, huishoudenssamenstelling en deeltijdfactor.

Cijfers

Autobezit en kilometers huishoudens naar inkomen, 2019

Autobezit en autokilometers van particuliere huishoudens naar inkomen, 2019

Cijfers

Energielevering aan woningen met blokverwarming, 2021

De tabel geeft voor 2021 inzicht in de gemiddelden en spreiding in energieleveringen aan 390.000 woningen met blokverwarming.

Cijfers

Prognose personen in huishoudens; leeftijd, burgerlijke staat, 2022-2070

Huishoudensprognose; Positie van personen in het huishouden, leeftijd, burgerlijke staat en geslacht

Cijfers

Stapeling tijdens de coronapandemie

Dashboard met de resultaten van onderzoek naar de stapeling van het gebruik van regelingen en voorzieningen en enkele vormen van problematiek in het sociaal domein gedurende de coronapandemie.

Cijfers

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2021

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Cijfers

Energieverbruik huishoudens naar inkomen, 2020

Voor de IBO Klimaat is voor het verslagjaar 2020 op basis van de populatie huishoudens in de Monitor Energiearmoede in Nederland een aantal aanvullende tabellen gemaakt.

Cijfers

Inkomen van huishoudens in 3 gemeenten, 2017

Inkomen van particuliere huishoudens in Epe, Hattem en Heerde, 2017

Cijfers

Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters

Huishouden, hypotheekschuld, woning, inkomen Samenstelling huishoudens, leeftijd, inkomen, vermogen

Cijfers

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2023

Statistiek van het aantal huishoudens op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Caribisch Nederland).

Cijfers

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2020

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Cijfers

Temperatuurcorrectie aardgasverbruik woningen 2019-2022

De publicatie geeft voor 2019, 2020 en 2021** en 2022* de temperatuur gecorrigeerde aardgasleveringen aan woningen.

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2021)

Vermogen, huishouden, bezittingen, schulden Samenstelling huishoudens, leeftijd, migratie, inkomen, woning

Cijfers

Vergelijking huishoudpositie AOW en BRP, 2021

Personen met een AOW-uitkering ultimo 2021 naar huishoudenspositie volgens AOW-registratie en BRP.

Cijfers