Auteur: Jeldrik Bakker, Francis van der Mooren, Harm Jan Boonstra

Watergebruik Thuis (WGT) 2021

Schattingen van het watergebruik per dag door personen en huishoudens

Over deze publicatie

In samenwerking met Vewin en de betrokken waterbedrijven is onderzoek gedaan naar het watergebruik van personen en huishoudens in Nederland. Van december 2020 tot en met november 2021 is daarom het onderzoek Watergebruik Thuis (WGT) uitgevoerd. Dit onderzoek vormt samen met bij het CBS beschikbare registerdata de basis voor de schattingen van het watergebruik zoals die in dit rapport zijn opgenomen. Het gaat bij deze schattingen zowel om het totale watergebruik per persoon als om het hoofdelijk watergebruik opgesplitst naar verschillende componenten zoals douche, toilet, wasmachine, vaatwasmachine en buitenkraan.

Om te komen tot het gebruikte aantal liters per persoon en huishouden per dag is per component een schatting gemaakt van de presentiegraad, de frequentie en het aantal liters water per keer. Dit bepaalt het aantal gebruikte liters per persoon en huishouden per dag voor elke component. Vervolgens volgt op basis van deze schattingen per component een schatting van het totale watergebruik per persoon en per huishouden. Voor de schattingen is een modelmatige methode ontwikkeld.