Verdeling

Mensen wachten in rijen om gevaccineerd te worden bij een vaccinatielocatie van de GGD
© ANP / Rob Engelaar

De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over verschillende bevolkingsgroepen. Het beeld van de brede welvaart in Nederland is echter grotendeels gebaseerd op totalen en gemiddelden van de Nederlandse bevolking. Het is niet zichtbaar welke groepen een relatief hogere of lagere brede welvaart hebben. Daarom wordt de verdeling van de brede welvaart over bevolkingsgroepen beschreven.

De verdeling van de brede welvaart wordt op twee manieren beschreven:

  • Indicatoren beschrijft voor acht thema’s de verdeling over groepen per indicator van de brede welvaart ‘hier en nu’. Eerst wordt de situatie in 2021 beschreven. Vervolgens wordt beschreven bij welke groepen de indicator zich sinds 2019 relatief gunstig of juist ongunstig heeft ontwikkeld.
  • In stapeling kijken we of gunstig of ongunstige uitkomsten bij brede-welvaarts-indicatoren zich stapelen bij dezelfde individuen, en zo ja, in welke groepen die stapeling het meest voorkomt. Ook hier kijken we eerst naar de situatie in 2021 en vervolgens naar veranderingen ten opzichte van 2019.

Verdeling