Zoekresultaten

1043 resultaten voor keyword:gemeenten
1043 resultaten voor keyword:gemeenten

Pagina 3 van 42

Gemeenten heffen dit jaar 2,5 procent meer ozb

Gemeenten willen dit jaar bijna 3,9 miljard euro aan onroerendezaakbelasting heffen.

Artikelen

Arbeidsmarktkenm. uitstroom ho 2014/’15-2015/’16; regio

arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo.

Cijfers

Leidschendam-Voorburg en CBS starten Urban Data Center

De gemeente Leidschendam-Voorburg en het CBS bundelen hun krachten op het gebied van data

Artikelen

Landelijke Monitor Leegstand, 2017-2018

Landelijke leegstandsmonitor 2017 Rapport praktijktoetsen administratieve leegstand BAG BRP HR WOZ

Cijfers

Personen met een lopende re-integratievoorziening, ultimo 2015

Re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten. Opdrachtgever: SZW

Cijfers

Vestigingen van familiebedrijven in de regio Den Haag

Maatwerktabel Aantal vestigingen van familiebedrijven in de regio Den Haag.

Cijfers

Personen met re-integratievoorzieningen, 4e kw 2016

Personen met re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten.

Cijfers

In- en uitstroom Wmo, 1e halfjaar 2017

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2016 en 1e halfjaar 2017.

Cijfers

Begrote opbrengst hondenbelasting, 2018

Begrote opbrengst per gemeente voor de hondenbelasting in 2018.

Cijfers

In- en uitstroom Wmo, 2017

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2017

Cijfers

Landelijke leegstandsmonitor 2017

Landelijke leegstandsmonitor 2017 Rapport praktijktoetsen administratieve leegstand BAG BRP HR WOZ

Cijfers

Woningleegstand naar WOZ, 2017-2018

In aanvulling op de landelijke monitor leegstand 2017-2018 wordt voor alle gemeenten in Nederland de administratieve leegstand van woningen verder uitgesplitst in WOZ-waarde, eigendom en...

Cijfers

Verhuisde personen per gemeente, 2017 en 2018

Verhuisde personen; verhuizingen

Cijfers

Mannen en vrouwen per leeftijdsgroep

In welke gemeente wonen meer vrouwen dan mannen? De geslachtsratio op 1 januari 2018, voor het inwonertal op 1 januari 2018.

Artikelen

Verhuiskaart Noord-Holland en Zuid-Holland

Er zijn twee soorten kaarten: verhuizers uit een gemeente en verhuizers naar een gemeente.

Artikelen

Verhuiskaart Flevoland, Gelderland en Utrecht

Er zijn twee soorten kaarten: verhuizers uit een gemeente en verhuizers naar een gemeente.

Artikelen

Cliënten beschermd wonen, 2017 en 1e halfjaar 2018

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in 2017 en 1e halfjaar 2018.

Cijfers

Doelgroepanalyse bijstand

Informatie over het aantal bijstandsontvangers in de

Overig

Waar wonen de meeste hoogopgeleiden?

Mensen die uit andere delen van Nederland naar de Randstad trekken, komen vaak om te studeren of om de eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten nadat zij elders een studie hebben afgerond

Overig

Gemeentelijke indeling op 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 is het aantal gemeenten gelijk gebleven aan 2019

Overig

Economische groei

Gemeenten zijn verplicht indicatoren te leveren ten behoeve van hun begroting.

Overig

Kansrijk van Start

Onderzoek naar potentiële risicofactoren van een ongezonde en ongelijke start in het leven van het pasgeboren kind. De kenmerken die meegenomen zijn in het onderzoek gaan over het kind zelf, de...

Overig

Nieuwsbrief Regionaal

Overzicht van door CBS gepubliceerde Nieuwsbrieven voor gemeenten

Overig

Heroverweging en bijstelling schooladvies

Kinderen in groep 8 van de basisschool krijgen zowel een toetsadvies als een advies van de leerkracht over welk schooltype voor het voortgezet onderwijs het beste bij hen past.

Overig

Jeugdhulp met verblijf sinds 2015 op 30 juni 2019

De tabel beschrijft per gemeente het aantal jongeren die op 30 juni 2019 onafgebroken sinds 2015 jeugdhulp met verblijf hebben ontvangen.

Cijfers