Bevolking groeit met 27,4 duizend inwoners in eerste kwartaal

Mensen in een winkelstraat in Den Haag
© CBS
De bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2023 met 27,4 duizend inwoners gegroeid. Deze groei kwam volledig door immigratie, want er overleden meer mensen dan er geboren werden. De bevolkingsgroei was minder groot dan in het eerste kwartaal van 2022, omdat er minder Oekraïners naar Nederland kwamen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Bevolkingsontwikkeling, eerste kwartaal
Onderdeel2023* (x 1 000)2023*, waarvan uit Oekraïne (x 1 000)2022* (x 1 000)2022*, waarvan uit Oekraïne (x 1 000)2021* (x 1 000)2020 (x 1 000)2019 (x 1 000)
Geboorte39,00340,25842,19940,54639,890
Sterfte46,64443,10945,02643,24340,513
Immigratie71,2559,18262,48625,08648,15559,52561,398
Emigratie45,37134,96832,53040,15637,239
Bevolkingsgroei23,7083,71724,66725,08612,79816,67223,536
*voorlopige cijfers

In het eerste kwartaal van 2023 vestigden zich 80 duizend mensen in Nederland en er vertrokken 45 duizend mensen naar het buitenland. Dat betekent dat er 35 duizend inwoners bijkwamen door buitenlandse migratie. Dat is bijna 18 duizend minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Minder Oekraïense vluchtelingen

De daling van de migratie komt door de lagere instroom van Oekraïense vluchtelingen. In het eerste kwartaal van 2022 vestigden zich nog 25 duizend mensen vanuit Oekraïne in Nederland (vrijwel allemaal na de Russische invasie op 24 februari). Dit was 30 procent van de totale groep immigranten. In het eerste kwartaal van 2023 kwamen er 9,2 duizend Oekraïners naar Nederland (10 procent van het totaal). Dat is het laagste aantal in een kwartaal sinds het begin van de oorlog. Daarnaast nam het aantal emigranten toe. Voor een deel zijn dit Oekraïense vluchtelingen die Nederland verlaten.

De migratie nam onder andere groepen toe. Er kwamen, buiten migranten die zijn geboren in Oekraïne of de voormalige Sovjet-Unie, per saldo vooral migranten uit Azië naar Nederland. Hiervan waren mensen uit Syrië (3,9 duizend), Turkije (2,8 duizend) en India (2,1 duizend) de grootste groepen. De immigratie en emigratie was het grootst onder mensen uit de rest van Europa. Ook uit deze groep kwamen er relatief veel migranten naar Nederland, waarvan de grootste groep uit Polen kwam (2,6 duizend).

Van in Nederland geboren mensen vertrokken er meer naar het buitenland dan er terugkeerden: in het eerste kwartaal van 2023 waren dit er 3,7 duizend, vrijwel evenveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Migratiesaldo naar geboorteland, eerste kwartaal
Geboorteland2023* (x 1 000)2022* (x 1 000)2021 (x 1 000)2020 (x 1 000)2019 (x 1 000)
Azië¹⁾14,113,45,75,26,4
Europa²⁾9,69,35,56,910,4
Voormalige Sovjet-Unie6,325,80,80,91,4
Amerika en Oceanië4,13,41,733,8
Afrika3,83,52,432,7
Nederland³⁾-3,7-3,7-0,7-0,5-1,6
* Voorlopige cijfers 1) Incl. Turkije 2) Excl. Nederland, Turkije en voormalige Sovjet-Unie 3) In Nederland geboren, of in het buitenland geboren met twee in Nederland geboren ouders

Minder kinderen geboren, hoge sterfte

In het eerste kwartaal van 2023 was de natuurlijke aanwas (geboorten min sterfte) negatief. Er werden 39 duizend kinderen geboren en er overleden 47 duizend mensen. Dit kwartaal is de negatieve natuurlijke aanwas hoger dan in voorgaande jaren. Dat betekent dat de trend van de afgelopen jaren doorzet: er worden minder kinderen geboren en de sterfte is relatief hoog. Sinds 2017 is de natuurlijke aanwas elk eerste kwartaal negatief. Doorgaans worden er in de winter minder kinderen geboren en overlijden er meer mensen.

Natuurlijke aanwas
Jaar1e kwartaal (x 1 000)2e kwartaal (x 1 000)3e kwartaal (x 1 000)4e kwartaal (x 1 000)
2018-5,87,010,43,6
2019-0,65,610,72,1
2020-2,7-1,99,6-5,0
2021-2,75,310,2-4,3
2022*-2,9-0,25,5-5,5
2023*-7,6
* voorlopige cijfers