Zoekresultaten

76 resultaten voor keyword:fauna
76 resultaten voor keyword:fauna

Pagina 1 van 4

Actualisatie provinciale natuurindicatoren

Actualisatie provinciale natuurindicatoren, 1990-2022

Cijfers

Meetprogramma’s voor flora en fauna – kwaliteitsrapportage NEM over 2023

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Reptielenpopulaties afgelopen 12 jaar afgenomen

De populaties van 7 soorten reptielen in Nederland zijn tussen 1994 en 2022 met 30 procent toegenomen. De kortetermijntrend is dalend: sinds 2011 nemen de reptielenpopulaties gemiddeld af. De...

Artikelen

Toename meeste zoogdieren sinds 1995, afname onder beschermde soorten na 2011

De populaties van 35 soorten zoogdieren zijn tussen 1995 en 2022 gemiddeld met ongeveer 45 procent toegenomen. Zo zijn bever en otter sterk toegenomen, en hebben ze zich weer over een groot deel van...

Artikelen

Natuurstatistieken van groot belang voor nationaal en internationaal beleid

De natuurcijfers van het CBS spelen een belangrijke rol in allerlei maatschappelijk discussies, zoals die over stikstof en biodiversiteit.

Artikelen

Kwaliteitsborging van de monitoring van zeevogels en bruinvis

Monitoring van zeevogels en bruinvis op de Noordzee vindt plaats met tellingen vanuit het vliegtuig. Veranderingen in de ligging of het uitvallen van delen van transecten van het survey design door...

Publicaties

CBS meet biodiversiteit op grote schaal

Boerenlandvogels staan er slecht voor, libellen doen het beter.

Artikelen

Meetprogramma’s voor flora en fauna – kwaliteitsrapportage NEM over 2022

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring.

Publicaties

Meetprogramma’s voor flora en fauna – kwaliteitsrapportage NEM over 2021

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Steeds meer sprinkhanen in Nederland

Het gaat relatief goed met sprinkhanen. Veruit de meeste soorten stabiel of gaan vooruit, gemeten in het aantal vierkante kilometers dat zij bezetten.

Artikelen

Meetprogramma’s voor flora en fauna – kwaliteitsrapportage NEM over 2020

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Toename bruinvissen in de Noordzee

Tussen 1991 en 2019 is de bruinvispopulatie in de Nederlandse Noordzee met ten minste een factor zeven toegenomen. Wel nemen de laatste jaren de aantallen vlak bij de kust juist af. Tegelijk met de...

Artikelen

Meetprogramma’s voor flora en fauna

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Zicht op 100 jaar afname biodiversiteit in agrarisch gebied

Zicht op 100 jaar afname biodiversiteit in agrarisch gebied

Artikelen

Meetprogramma’s voor flora en fauna 2018

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Biodiversiteit Noordzee achteruit

In de Noordzee zijn in 1990-2015 populaties van zeedieren, met name bodemdieren, met meer dan 30 procent afgenomen.

Artikelen

Schapenbedrijven: hogere standaardopbrengst

Vanaf 2000 is het aantal schapenbedrijven met 14 procent gestegen tot 3,9 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Melkveebedrijven: aantal melkkoeien gestegen

Vanaf 2000 is het aantal melkveebedrijven met 28 procent gedaald tot 17 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Leghennenbedrijven: schaalvergroting zet gestaag door

Vanaf 2000 is het aantal leghennenbedrijven met 28 procent gedaald tot 667 bedrijven in 2015.

Artikelen

Rundveebedrijven: flinke groei

Vanaf 2000 is het aantal rundveebedrijven met 30 procent gedaald tot 24 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Meer koeien en varkens

Op 1 april 2015 telde Nederland ruim 4,1 miljoen runderen. Dit is bijna twee procent meer dan een jaar eerder. Er werd vooral meer melkvee gehouden. Mede door de aanpassingen in het zuivelbeleid en...

Artikelen

Meetprogramma's voor flora en fauna; kwaliteitsrapportage NEM over 2014

In dit jaarlijks verschijnende rapport wordt beschreven in hoeverre de meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) de gestelde meetdoelen weten te behalen. In het NEM werken...

Publicaties

Varkensstapel stabiel, wel meer melkkoeien

In 2014 is het aantal melkkoeien iets gestegen en werd meer melk geleverd aan de zuivelfabrieken. Deze trend voltrok zich ook al in 2013, maar toen in sterkere mate. De varkensstapel bleef opnieuw...

Artikelen

Ruim 1,4 duizend biologische landbouwbedrijven

Op 1 april 2014 waren er in Nederland volgens de Landbouwtelling 1412 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,2 procent van de landbouwbedrijven. In totaal hebben de biologische...

Artikelen

Perenpluk verdrievoudigd in 25 jaar

In een kwart eeuw is de Nederlandse peer productie verdrievoudigd en het areaal appels gehalveerd. De afgelopen 25 jaar is de opbrengst per hectare voor appels en peren verdubbeld. Vorig jaar werden...

Artikelen