Zoekresultaten

76 resultaten voor keyword:fauna
76 resultaten voor keyword:fauna

Pagina 1 van 4

Steeds meer varkenshouders met meer dan 5000 vleesvarkens

Het aantal varkenshouders met meer dan 5000 vleesvarkens is van 2000 tot en met 2009 bijna verdrievoudigd tot 113. In deze periode is het aantal bedrijven met vleesvarkens nagenoeg gehalveerd.

Artikelen

Leghennenbedrijven: schaalvergroting zet gestaag door

Vanaf 2000 is het aantal leghennenbedrijven met 28 procent gedaald tot 667 bedrijven in 2015.

Artikelen

Rundveebedrijven: flinke schaalvergroting

Vanaf 2000 is het aantal rundveebedrijven met 27 procent gedaald tot 25 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de rundveebedrijven 972 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 0,20...

Artikelen

Meer melkvee, varkensstapel stabiel

Op 1 april 2013 waren er in Nederland 4 miljoen runderen. Dit is ruim 3 procent meer dan een jaar eerder. Er werd vooral meer melkvee gehouden. De varkensstapel bleef ten opzichte van 1 april 2012...

Artikelen

Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2013

In dit rapport worden de meetdoelen per meetprogramma gepresenteerd en wordt de haalbaarheid van de doelen beoordeeld. Zo ontstaat een beeld van de verscheidenheid aan meetdoelen waarvoor het NEM...

Publicaties

Paard- en ponybedrijven: lagere standaardopbrengst

Vanaf 2000 is het aantal paard- en ponybedrijven met 4,6 procent gedaald tot 3,9 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de paard- en ponybedrijven 25 duizend hectare landbouwgrond in gebruik,...

Artikelen

Omzetdaling groothandel stabiliseert

In het derde kwartaal van 2009 heeft de groothandel 11,8 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Deze daling is vergelijkbaar met die in het tweede kwartaal (-11,6 procent).

Artikelen

Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2011

Dit rapport doet verslag van de stand van zaken over 2011 van de meetprogramma’s die onder het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) vallen. Dit betreft zowel de rapportage over de Landelijke...

Publicaties
Artikelen

Uitzetten van diersoorten voor herstel van populaties succesvol

Het uitzetten van diersoorten die geheel of voor een deel uit Nederland waren verdwenen, is voor de meeste soorten succesvol verlopen.

Artikelen

Schapenbedrijven: hogere standaardopbrengst

Vanaf 2000 is het aantal schapenbedrijven met 14 procent gestegen tot 3,9 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen
Artikelen

Toename bruinvissen in de Noordzee

Tussen 1991 en 2019 is de bruinvispopulatie in de Nederlandse Noordzee met ten minste een factor zeven toegenomen. Wel nemen de laatste jaren de aantallen vlak bij de kust juist af. Tegelijk met de...

Artikelen

Rundveebedrijven: flinke groei

Vanaf 2000 is het aantal rundveebedrijven met 30 procent gedaald tot 24 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Meetprogramma's voor flora en fauna; kwaliteitsrapportage NEM over 2014

In dit jaarlijks verschijnende rapport wordt beschreven in hoeverre de meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) de gestelde meetdoelen weten te behalen. In het NEM werken...

Publicaties

Landelijk verspreidingsonderzoek 2008

In deze publicatie doet het CBS in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur verslag over de kwaliteit van het Verspreidingsonderzoek aan flora en fauna bij particuliere gegevensbeherende...

Publicaties
Artikelen

Melkveebedrijven: aantal melkkoeien gestegen

Vanaf 2000 is het aantal melkveebedrijven met 28 procent gedaald tot 17 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen
Artikelen