Zoekresultaten

75 resultaten voor keyword:fauna
75 resultaten voor keyword:fauna

Pagina 2 van 3

Paard- en ponybedrijven: lagere standaardopbrengst

Vanaf 2000 is het aantal paard- en ponybedrijven met 4,6 procent gedaald tot 3,9 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de paard- en ponybedrijven 25 duizend hectare landbouwgrond in gebruik,...

Artikelen

Vleeskuikenhouderij: stevige schaalvergroting

Vanaf 2000 is het aantal vleeskuikenbedrijven met 46 procent gedaald tot 428 bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de vleeskuikenbedrijven 8,7 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 32 procent...

Artikelen

Leghennenbedrijven: schaalvergroting zet door

Vanaf 2000 is het aantal leghennenbedrijven met 25 procent gedaald tot 697 bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de leghennenbedrijven 7,2 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 28 procent...

Artikelen

Geitenhouderij: forse schaalvergroting

Vanaf 2000 is het aantal geitenbedrijven met 26 procent gestegen tot 362 bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de geitenbedrijven 6,0 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 81 procent meer is...

Artikelen

Rundveebedrijven: flinke schaalvergroting

Vanaf 2000 is het aantal rundveebedrijven met 27 procent gedaald tot 25 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de rundveebedrijven 972 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 0,20...

Artikelen

Meer melkvee, varkensstapel stabiel

Op 1 april 2013 waren er in Nederland 4 miljoen runderen. Dit is ruim 3 procent meer dan een jaar eerder. Er werd vooral meer melkvee gehouden. De varkensstapel bleef ten opzichte van 1 april 2012...

Artikelen

Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2012

Jaarlijks worden de meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) in een rapportage beoordeeld op hun kwaliteit. Die kwaliteit wordt in eerste instantie bepaald door de mate waarin de...

Publicaties

Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2011

Dit rapport doet verslag van de stand van zaken over 2011 van de meetprogramma’s die onder het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) vallen. Dit betreft zowel de rapportage over de Landelijke...

Publicaties

Nederland telt 1400 biologische landbouwbedrijven

In 2011 werken 1,4 van de 70,4 landbouwbedrijven volgens een biologische productiewijze. Dit is 2 procent.

Artikelen

Minder rundvee

Het aantal runderen op 1 april 2011 is ten opzichte van een jaar eerder met 3 procent afgenomen tot 3,9 miljoen. De daling van 107 duizend dieren betrof zowel het melk- en fokvee als het vlees- en...

Artikelen

Internationale handel; in- en uitvoer naar goederengroepen

Invoer en uitvoer naar waarde (X 1000 euro) en hoeveelheid; van goederen- en landen(groepen).

Cijfers

Huisvesting van varkens en pluimvee, 2010

Om inzicht te krijgen in de situatie van de huisvesting van landbouwhuisdieren is periodiek in de Landbouwtelling een aantal vragen opgenomen over de toegepaste stalsystemen bij rundvee, varkens en...

Publicaties

Meetprogramma's voor flora en fauna in 2010. Kwaliteitsrapportage NEM

In dit rapport zijn de eerder verschenen rapporten Landelijke natuurmeetnetten van het NEM en Landelijk Verspreidingsonderzoek samengevoegd en geactualiseerd.

Publicaties

Landelijk Verspreidingsonderzoek 2009

In dit rapport wordt de kwaliteit van het Verspreidingsonderzoek aan flora en fauna beschreven

Publicaties

Steeds meer varkenshouders met meer dan 5000 vleesvarkens

Het aantal varkenshouders met meer dan 5000 vleesvarkens is van 2000 tot en met 2009 bijna verdrievoudigd tot 113. In deze periode is het aantal bedrijven met vleesvarkens nagenoeg gehalveerd.

Artikelen

Omzetdaling groothandel stabiliseert

In het derde kwartaal van 2009 heeft de groothandel 11,8 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Deze daling is vergelijkbaar met die in het tweede kwartaal (-11,6 procent).

Artikelen

Producent heeft beperkt deel goederenexport in handen

Slechts een beperkt deel van de goederenexport is in handen van producenten. Bij de producent ligt meestal wel het grootste deel van de toegevoegde waarde, maar de groothandel pikt bij de export een...

Artikelen

Grootste brandschade sinds vijf jaar

In 2008 hebben branden voor 1 miljard euro aan schade veroorzaakt. Dat is het hoogste bedrag sinds 2003. Er waren iets minder branden dan een jaar eerder.

Artikelen

Kosten huisdieren stijgen sterker dan inflatie

Huisdierbezitters zagen de kosten van hun dieren de afgelopen jaren flink oplopen. Sinds 2006 gingen de prijzen van huisdieren en de daarmee verbonden producten en diensten sterker omhoog dan de...

Artikelen

Landelijk verspreidingsonderzoek 2008

In deze publicatie doet het CBS in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur verslag over de kwaliteit van het Verspreidingsonderzoek aan flora en fauna bij particuliere gegevensbeherende...

Publicaties

Opslagcapaciteit dierlijke mest sterk uitgebreid

In 2007 beschikte 95 procent van de melkvee- en varkensbedrijven in ons land over een opslagcapaciteit voor drijfmest van zes maanden of langer.

Artikelen
Artikelen

Uitzetten van diersoorten voor herstel van populaties succesvol

Het uitzetten van diersoorten die geheel of voor een deel uit Nederland waren verdwenen, is voor de meeste soorten succesvol verlopen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 25

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Internationale handel.

Artikelen