Zoekresultaten

22 resultaten voor keyword:defensie
22 resultaten voor keyword:defensie

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en overheidsconsumptie naar overheidsfunctie (COFOG): Bestuur, defensie, veiligheid, zorg, onderwijs en sociale bescherming

Cijfers

Prijsindices voor de uitgaven van Defensie, 2011-2020

Tijdreeks van Prijsindices voor de uitgaven van het min. van Defensie

Cijfers

Prijsindices voor de uitgaven Defensie, 2011-2019

Tijdreeks van Prijsindices voor de uitgaven van het min. van Defensie

Cijfers

Terugloop defensiepersoneel neemt af

In 2017 vertrokken ruim 4,5 duizend personeelsleden bij Defensie. Met een instroom van ruim 4,2 duizend personen in hetzelfde jaar kent Defensie een teruglopend personeelsbestand. Wel is de afname in...

Artikelen

Defensiepersoneel, instroom en uitstroom, 2015-2017

Defensiepersoneel in de periode 2015-2017, met achtergrondkenmerken en hun situatie voor instroom en na uitstroom.

Cijfers

Defensie-uitgaven 1,2 procent van bbp in 2018

In 2018 bedroegen de uitgaven aan defensie uitgedrukt als percentage van het bbp 1,2 procent. De uitgaven van de overheid aan defensie stegen met ruim een half miljard naar 9,1 miljard euro.

Artikelen

Prijsindices voor het min. van Defensie, 2010-2017

Prijsindices voor de uitgaven van het ministerie van Defensie, 2010-2017

Cijfers

Prijsindices voor de uitgaven van het min. van Defensie

Onderzoek naar de prijsontwikkeling van de Defensie-uitgaven aan investeringen en exploitatie in de periode 2011-2015.

Cijfers

De opkomst van nieuwe militaire supermachten

De uitgaven van Defensie bevonden zich in 2014 op het laagste niveau ooit. De dalende defensie-uitgaven van Nederland staan niet op zich.

Artikelen

Defensie-uitgaven verder afgenomen

In 2014 zijn de uitgaven aan defensie met 191 miljoen euro gedaald 7,4 miljard euro. De defensie-uitgaven vertonen al vijf jaar een dalende trend, al was er in 2013 een lichte stijging. Sinds 2009...

Artikelen

‘We stevenen mogelijk op een volgende crisis af’

Onlangs verscheen zijn 500 ste column in ‘De Telegraaf’ en in februari kwam zijn laatste boek ‘Uit balans - Hoe de Nederlandse economie in het ongerede raakte’ uit. We hebben het over oud-hoogleraar...

Artikelen

Defensie-uitgaven in 2011 verder afgenomen

In 2011 zijn de uitgaven aan defensie gedaald van 8,3 miljard euro tot 8,1 miljard euro. Dat komt neer op een afname van 1,8 procent. Ook in 2010 was er sprake van een daling. De uitgaven slonken...

Artikelen

Defensie-uitgaven dalen nu twee jaar

Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen bij de krijgsmacht in de periode 2003-2011. Ingegaan wordt onder meer op de defensie-inkomsten en -uitgaven, de personeelsbezetting en het groot materieel bij...

Artikelen

Consumptie huishoudens fors gedaald

De consumptieve bestedingen door huishoudens zijn in het derde kwartaal van 2011 met 1,2 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De overheidsconsumptie bleef in deze periode gelijk.

Artikelen

Uitgaven buitenlands beleid sterk gedaald

In 2009 bedroegen de rijksuitgaven voor buitenlands beleid 16 miljard euro. Dat is ruim 9 procent minder dan in 2008.

Artikelen

Aandeel defensie-uitgaven daalt

In 2003 is de grootste reorganisatie uit de geschiedenis van de krijgsmacht van start gegaan. Dit heeft geleid tot een herstructurering, inkrimping en verjonging van de krijgsmacht. In 2007 is deze...

Artikelen

Afnemend belang defensie-uitgaven

In 2008 bedroegen de uitgaven voor defensie 8,2 miljard euro. Dat is 1,4 procent van het bruto binnenlands product.

Artikelen

Diversiteit binnen de loonverdeling

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2008

Artikelen

Aantal vacatures nog steeds groot

Het aantal vacatures is in het derde kwartaal van 2008 groot gebleven. In totaal stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 252 duizend vacatures open.

Artikelen
Artikelen

Uitgaven en inkomsten aan defensie

De taken van de krijgsmacht veranderen en dat heeft ook financiële gevolgen. In dit artikel worden de ontwikkelingen van 2000 tot en met 2005 beschreven.

Artikelen