Uitgaven en inkomsten aan defensie

De taken van de krijgsmacht veranderen en dat heeft ook financiële gevolgen. In dit artikel worden de ontwikkelingen van 2000 tot en met 2005 beschreven.