Aantal vacatures nog steeds groot

  • 252 duizend vacatures
  • Bijna evenveel vacatures als een jaar geleden
  • Vacaturegraad blijft op een hoog niveau
  • Arbeidsmarkt blijft zeer dynamisch

Het aantal vacatures is in het derde kwartaal van 2008 groot gebleven. In totaal stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 252 duizend vacatures open. Dit zijn er 12 duizend meer dan een kwartaal eerder. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de vacatures bij Defensie nu voor het eerst worden meegenomen. Door het grote aantal vacatures blijft ook de vacaturegraad op een hoog niveau. Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt verder dat de arbeidsmarkt zeer dynamisch blijft.

Eind september 2007 bereikte het aantal openstaande vacatures een top. Nederland telde 253 duizend vacatures. Nu, een jaar later, is het aantal vacatures weer bijna even groot.

Eind september 2008 waren er 30 vacatures per duizend banen. Dit zijn er net zoveel als een jaar eerder. De vacaturegraad, een maatstaf voor de spanning op de arbeidsmarkt, blijft daarmee op een hoog niveau. De vraag naar personeel was, zoals vaak het geval is, het sterkst in de bouwnijverheid en horeca. Daar stonden respectievelijk 42 en 41 vacatures open per duizend banen. In beide bedrijfstakken is de vacaturegraad wel lager dan een jaar eerder.

De arbeidsmarkt blijft zeer dynamisch. Dit blijkt uit de aantallen ontstane en vervulde vacatures. In het derde kwartaal van 2008 ontstonden 263 duizend vacatures. Dit zijn er 9 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures kwam 4 duizend hoger uit dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2008 ging het om 289 duizend.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.