Defensie-uitgaven verder afgenomen

© ANP

In 2014 zijn de defensie-uitgaven van de overheid met 191 miljoen euro gedaald tot 7,4 miljard euro, zo meldt CBS. Vooral de investeringen in nieuwe militaire wapens daalden sterk. De grootste kostenpost, de uitgaven aan lonen en sociale premies, bleef wel gelijk. De defensie-uitgaven zijn sinds 2009 met 1,1 miljard euro afgenomen. 

Kleiner deel van het bbp naar defensie

Ook uitgedrukt als percentage van het bbp, de omvang van de economie, dalen de defensie-uitgaven al vijf jaar. Werd in 2009 nog 1,4 procent van het bbp aan defensie besteed, in 2014 was dat teruggelopen tot 1,1 procent. Trendmatig dalen de defensie-uitgaven als percentage van het bbp al decennialang.

Daling aanschaf militaire wapens

De afname van de defensie-uitgaven in 2014 is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de daling van de investeringen in militaire wapens met 280 miljoen euro. Deze uitgaven waren in 2013 hoger door een incidenteel effect: de oplevering van twee testvliegtuigen.

De aankopen van goederen en diensten stegen met 117 miljoen euro ten opzichte van 2013. Deze stijging hangt vooral samen met de toegenomen kosten voor onderhoud en reparatie van materieel. Daarnaast zijn de onderhoudskosten voor automatisering en de uitgaven voor de aanschaf van munitie gestegen. De dalende defensie-uitgaven hebben een drukkend effect op de invoer van defensiematerieel, zie Nederland importeert steeds minder wapens en munitie.

Defensie-uitgaven Nederland blijven internationaal achter

De Nederlandse defensie-uitgaven lagen in 2013 met 1,2 procent van het bbp iets onder het gemiddelde van 1,4 procent in de Europese Unie. Nederland bezet daarmee de veertiende plaats in de rangschikking van de EU-landen. Binnen de Unie gaven het Verenigd Koninkrijk en Griekenland relatief het meest uit aan defensie, Ierland en Luxemburg het minst. CBS gaat dieper in op de internationale vergelijking in een vandaag gepubliceerd rapport, waarin de defensie-uitgaven wereldwijd worden vergeleken. Hierin wordt ook ingegaan op de NAVO-norm voor defensie-uitgaven.

Bronnen: