Zoekresultaten

12 resultaten voor keyword:corporatiewoningen
12 resultaten voor keyword:corporatiewoningen

Corporatiewoningen naar buurt

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. Op 1 januari 2010 was bij 44 procent van alle Nederlandse woningen sprake van een huurwoning. Het aandeel huurwoningen van een corporatie bedroeg bijna een derde...

Artikelen

Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020

Nieuwbouwwoningen woningcorporaties per gemeente in 2020

Cijfers

Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2021

In deze tabel is te zien hoeveel nieuwbouwwoningen van woningcorporaties er zijn per gemeente over de eerste helft van 2021.

Cijfers

Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2021

Nieuwbouwwoningen woningcorporaties per gemeente tweede halfjaar 2021

Cijfers

Bijna de helft van de huurders van corporatiewoningen in Haagse nieuwbouwwijken is scheefwoner

In Den Haag zijn er op buurtniveau grote verschillen in de aandelen zogenoemde scheefwoners. In de nieuwbouwwijken wordt bijna de helft van alle corporatiewoningen bewoond door scheefwoners. De oude...

Artikelen

Ruim 600 duizend corporatiewoningen bewoond door allochtonen

In 2010 woonde de helft van de allochtonen in een woning van een corporatie. Dat zijn relatief vaak huurwoningen met een lage WOZ-waarde.

Artikelen

Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2022

Nieuwbouwwoningen woningcorporaties per gemeente eerste halfjaar 2022

Cijfers

Inkomens van bewoners van corporatiewoningen, 2008

Deze tabel laat zien hoeveel huishoudens met een inkomen boven de Europese Commissie-grens in corporatiewoningen wonen. Cijfers per gemeente.

Cijfers

Een kwart van de huurders woont scheef

Sociaal Bestek, augustus/september 2013

Artikelen

Vooral corporatiewoningen hebben energielabel

Tot 31 december 2010 is aan bijna 1,8 miljoen woningen een energielabel toegekend. Dit is een kwart van de woningvoorraad. Hieronder zijn ruim anderhalf miljoen huurwoningen.

Artikelen

Corporatiewoningen met lage WOZ-waarde voor lage- en middeninkomens

Begin 2010 waren er bijna 6,7 miljoen bewoonde woningen in Nederland, waaronder 3,8 miljoen koopwoningen en 2,1 miljoen corporatiewoningen. Bijna een miljoen corporatiewoningen hadden een WOZ-waarde...

Artikelen

Ruim een kwart van de huurders van corporatiewoningen verdient meer dan 33 duizend euro

In ruim een kwart van de huurwoningen van woningcorporaties woonde in 2011 een huishouden met een inkomen hoger dan 33 duizend euro. Dit zijn 609 duizend van de 2,2 miljoen bewoonde...

Artikelen