Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2021

grafiek
In deze tabel is te zien hoeveel nieuwbouwwoningen van woningcorporaties er zijn per gemeente over de tweede helft van 2021.
Nieuwbouwwoningen woningcorporaties tweede halfjaar 2021

Het CBS heeft samen met het Kadaster onderzoek uitgevoerd naar het aantal recent opgeleverde nieuwbouwwoningen van woningcorporaties. Dit is onderzoek is uitgevoerd via een nieuw ontwikkelde methode. Het doel van het onderzoek is om eerder cijfers te publiceren over het aantal nieuwbouwwoningen in eigendom van woningcorporaties. Het gaat om voorlopige cijfers. Voor een deel van de nieuwbouwwoningen kan nog niet de eigenaar worden vastgesteld. Dus mogelijk zitten bij de nieuwbouwwoningen met een nader te bepalen eigenaar nog woningen van een woningcorporatie.

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en Aedes vereniging van woningcorporaties.