Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
In deze tabel is te zien hoeveel nieuwbouwwoningen van woningcorporaties er zijn per gemeente in 2020.
Nieuwbouwwoningen woningcorporaties in 2020
Het CBS heeft samen met het Kadaster onderzoek uitgevoerd naar het aantal recent opgeleverde nieuwbouwwoningen van woningcorporaties. Dit is onderzoek is uitgevoerd via een nieuw ontwikkelde methode. Het doel van het onderzoek is om eerder cijfers te publiceren over het aantal nieuwbouwwoningen in eigendom van woningcorporaties. Het gaat om voorlopige cijfers. Voor een deel van de nieuwbouwwoningen kan nog niet de eigenaar worden vastgesteld. Dus mogelijk zitten bij de nieuwbouwwoningen met een onbekende eigenaar ook nog woningen van een woningcorporatie. Bij de definitieve cijfers, die naar verwachting in het 4e kwartaal van 2021 worden gepubliceerd, zal dit beter in beeld zijn.

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en Aedes vereniging van woningcorporaties.