Corporatiewoningen met lage WOZ-waarde voor lage- en middeninkomens

Begin 2010 waren er bijna 6,7 miljoen bewoonde woningen in Nederland, waaronder 3,8 miljoen koopwoningen en 2,1 miljoen corporatiewoningen. Bijna een miljoen corporatiewoningen hadden een WOZ-waarde lager dan 150 duizend euro. Dat aantal is bijna drie keer zo hoog als het aantal koopwoningen in die prijsklasse in 2010.

Goedkope corporatiewoningen voor de lagere inkomens

De reden dat woningcorporaties zoveel goedkope woningen bouwen is, dat zij de taak hebben om betaalbare huisvesting te realiseren voor de minder draagkrachtigen. Het besteedbaar inkomen van de huishoudens in corporatiewoningen met een WOZ-waarde tot 150 duizend euro lag bij een kwart van de huishoudens beneden de 15 duizend euro. Negen op de tien van deze huishoudens in deze lagere inkomensklasse zijn éénpersoonshuishoudens.
De grootste groep huishoudens in corporatiewoningen met een lage WOZ-waarde (57 procent) heeft een besteedbaar inkomen tussen de 15 duizend en 30 duizend euro. Meer dan de helft hiervan zijn éénpersoonshuishoudens, bijna een kwart van deze huishoudens is een paar zonder kinderen.

Besteedbaar inkomen huishoudens in corporatiewoningen met WOZ-waarde tot 150 duizend euro, 2010

Woningkenmerken

Buiten de steden weinig hogere inkomens in goedkope corporatiewoningen

De regionale verschillen in het percentage corporatiewoningen met een lage WOZ-waarde waarin huishoudens met een laag- of middeninkomen wonen, zijn groot. De huishoudens met een besteedbaar inkomen tot 30 duizend euro in deze woningen zijn geconcentreerd in de landelijke gebieden: Achterhoek (84,6 procent), Noordoost-Brabant (84,4 procent) en Oost-Groningen (84,3 procent). Dit impliceert dat in die gebieden relatief weinig huishoudens met een inkomen boven de 30 duizend euro in een goedkope corporatiewoning wonen.
Er zijn ook grote regionale verschillen in het aandeel corporatiewoningen onder alle woningtypen in de WOZ-klasse onder 150 duizend euro. In 2010 was Groot-Rijnmond koploper in het huisvesten van huishoudens in deze goedkope corporatiewoningen. In deze regio bestond bijna 64 procent van de bewoonde woningen tot 150 duizend euro uit corporatiewoningen.

Corporatiewoningen met een WOZ-waarde minder dan 150 duizend euro bewoond door huishoudens met een besteedbaar inkomen tot 30 duizend euro, 2010

Corporatiewoningen

Jérôme van Biezen en Marcel van Wijk

Bronnen:
- Woningen en bewoners; huishoudens, leeftijd, WOZ-waarde, regio op 1 januari
- Woningen en bewoners; huishoudens, inkomen, WOZ-waarde, regio, op 1 januari