Vooral corporatiewoningen hebben energielabel

Tot 31 december 2010 is aan bijna 1,8 miljoen woningen een energielabel toegekend. Dit is een kwart van de woningvoorraad. Hieronder zijn ruim anderhalf miljoen huurwoningen.

Eigendomsverhouding woningen met energielabel

Eigendomsverhouding woningen met energielabel

Ruim 80 procent van de woningen met een energielabel is eigendom van een woningcorporatie. Bijna twee derde van het totale aantal huurwoningen dat woningcorporaties bezitten, heeft een energielabel. Van de overige verhuurders heeft minder dan 20 procent van de woningen een energielabel.

Mét label meer ruimte voor huuraanpassing

Vanaf 1 juli 2011 is het woningwaarderingsstelsel aangepast zodat het energielabel van de woning ook meetelt bij de puntenberekening. De berekening wordt gebruikt om de maximale huurprijs te bepalen. Een huurwoning met een energielabel in klasse A of B krijgt  hiervoor 32 tot 44 punten terwijl een huurwoning met een energielabel in de klassen E tot en met G slechts 0 tot 8 punten krijgt. Als een huurwoning geen energielabel heeft dan wordt het bouwjaar gebruikt om de energielabelklasse toe te kennen volgens de in dat jaar geldende bouwnormen. Hierin worden woningverbeteringen die na de bouw zijn toegepast niet meegenomen.

Verdeling energieklassen naar eigendomsverhouding

Verdeling energieklassen naar eigendomsverhouding

Relatief veel onzuinige koopwoningen

De verdeling van energielabels over de verschillende energieklassen verschilt tussen huur- en koopwoningen. Bij de circa 120 duizend koopwoningen met een energielabel is het aandeel energieonzuinige klassen E tot en met G 7 procent hoger. Van de woningen waarvan de eigendomsverhouding niet bekend is, is een kwart van de toegekende labels van de energieklassen A en B. Waarschijnlijk zijn dit nieuwbouwwoningen die niet gelabeld hoeven te worden, maar die toch een energielabel hebben gekregen.

Kwaliteit huurwoningen verbetert

Het aantal huurwoningen met een energielabel in de klassen E tot en met G, de minst energiezuinige woningen, is in 2010 met 3 procent gedaald. Het gaat om corporatiewoningen die zijn gerenoveerd naar een meer energiezuinige klasse, gesloopt of verkocht.
Er is dus een lichte verbetering van de kwaliteit van de huurwoningen zichtbaar. Volgens het convenant energiebesparing corporatiesector streven woningcorporaties bij een ingrijpende woningverbetering naar energielabel B of ten minste een verbetering van twee energieklassen.

Karine Tanis

Bron: Maatwerk