Ruim 600 duizend corporatiewoningen bewoond door allochtonen

In 2010 woonde de helft van de allochtonen in een woning van een corporatie. Dat zijn relatief vaak huurwoningen met een lage WOZ-waarde.

Drie kwart van niet-westerse allochtonen woont in een huurwoning

Bijn 40 procent van de autochtonen woont in een huurwoning. Niet-westerse allochtonen wonen veel vaker in een huurwoning (73 procent). Verreweg de meeste huurders wonen in een corporatiewoning. Van de autochtone huurders huurt 73 procent een woning van een corporatie of een gemeentelijk woningbedrijf. Westerse allochtonen huren iets minder vaak een corporatiewoning (71 procent), niet-westerse allochtonen doen dat juist veel vaker (88 procent).

Corporatiewoningen naar herkomst

Corporatiewoningen naar herkomst

Allochtonen wonen in goedkope woningen

Er wonen relatief meer allochtonen in woningen met een WOZ-waarde beneden de 150 duizend euro dan autochtonen. Niet-westerse allochtonen wonen vaker in de goedkoopste woningen (norm: WOZ-waarde minder dan 150 duizend euro) en het minst vaak in dure woningen (woningwaarde 300 duizend euro of meer).
Van de autochtonen woont 19 procent in een goedkope woning, van de westerse allochtonen 26 procent en van de niet-westerse allochtonen 44 procent. Bijna een kwart van de autochtonen woont in een woning met een WOZ-waarde van meer dan 300 duizend euro, van de westerse allochtonen is dat bijna 20 procent en van de niet-westerse allochtonen 5 procent.
Bijna 150 duizend niet-westerse allochtonen (26 procent) hebben een eigen woning. Daarvan zijn er 6,3 duizend met een WOZ-waarde van meer dan 450 duizend euro.

Woningwaarde bewoonde woningen naar herkomst

Woningwaarde naar herkomst

Corporatiewoningen voor laagste inkomens

Van alle bewoners van een corporatiewoning heeft 18 procent een vrij besteedbaar inkomen van minder dan 15 duizend euro. Van de autochtone bewoners van een corporatiewoning heeft 17 procent een dergelijk inkomen, van de allochtonen 20 procent.
Van de autochtone bewoners van een particuliere huurwoning heeft 12 procent een inkomen van minder dan 15 duizend euro. Allochtonen met een laag inkomen wonen naar verhouding vaker in een particuliere huurwoning: 17 procent van de westerse allochtonen en 20 procent van de niet-westerse allochtonen. Dat is een opvallend hoog percentage, omdat juist corporatiewoningen bedoeld zijn voor bewoners met een laag inkomen.

Bewoners van huurwoningen naar het besteedbaar inkomen

Huurwoningen naar besteedbaar inkomen

Bert Bunschoten

Bronnen

Woningen en bewoners; huishoudens, leeftijd, WOZ-waarde, regio op 1 januari
Woningen en bewoners; huishoudens, inkomen, WOZ-waarde, regio, op 1 januari