Zoekresultaten

38 resultaten voor keyword:beroepsniveau
38 resultaten voor keyword:beroepsniveau

Pagina 1 van 2

Binding met de arbeidsmarkt, niet-werkzame bevolking; arbeidsverleden

Niet werkzame bevolking, Binding met de arbeidsmarkt Arbeidsverleden, geslacht, leeftijd, onderwijs

Cijfers

Toename aantal jonge werklozen die recent nog werk hadden

Van de 348 duizend werklozen in het tweede kwartaal van 2023 hadden er 189 duizend minder dan een jaar daarvoor nog betaald werk

Artikelen

Meer hoogopgeleiden en beroepsniveau steeg mee

Steeds meer mensen in Nederland zijn hoogopgeleid. Waren in 1981 laagopgeleiden nog in de meerderheid, in 2021 was het grootste deel van de 15- tot 75-jarigen middelbaar opgeleid, gevolgd door...

Artikelen

Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?

Onderzoek naar de groei van het aantal hoogopgeleiden en de beroepen waarin zij werkzaam zijn.

Publicaties

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Beroepsbevolking, kerncijfers; werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Bevolking; onderwijsniveau en –richting 2003-2021

Onderwijsniveau bevolking, opleidingsniveau, onderwijsrichting opleidingsrichting, behaald onderwijs naar geslacht, leeftijd, herkomst

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; thuiswerken, 2013-2020

Werkzame beroepsbevolking Thuiswerken, mate van thuiswerken en persoonskenmerken

Cijfers

ICT’ers werken vaakst vanuit huis tijdens coronacrisis

Werknemers met een ICT-beroep werkten in het tweede kwartaal van 2020 het vaakst (deels) vanuit huis. Vooral werknemers van het hoogste beroepsniveau doen hun werk of een deel daarvan thuis.

Artikelen

70 duizend jongeren zonder startkwalificatie hebben geen werk

Van de 181 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten, hadden 70 duizend geen werk in 2019. Een veel voorkomende reden om niet te werken is een...

Artikelen

In een derde van beroepen op hoogste niveau is meerderheid vrouw

In ruim een derde van de beroepsgroepen op het hoogste niveau werken meer vrouwen dan mannen, vooral in zorg- en welzijn, en in het onderwijs. In 2018 was 45 procent van de werkenden in beroepen op...

Artikelen

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Arbeidspositie van in het BIG-register geregistreerde medisch geschoolden uitgesplitst naar BIG-beroep, leeftijd en geslacht

Cijfers

Terug- of vooruitgaan in functieniveau

Cijfers over werknemers die bij hun huidige werkgever in functieniveau terug zijn gegaan of promotie

Artikelen

Steeds minder routinematig werk

Routinematigheid van werk en het beroepsniveau van werknemers

Artikelen

Helft kunstenaars had inkomen onder de 30 duizend euro

Ruim de helft van alle kunstenaars had een jaarinkomen van minder dan 30 duizend euro in 2013–2015

Artikelen

Meer vrouwen, minder mannen vakbondslid

De ontwikkeling van het aantal vakbondsleden in 2017

Artikelen

Verandering van werkgever, beroep en lonen

Sociaaleconomische trends 2013. Tussen 2011 en 2012 veranderde ongeveer 15 procent van de werknemers van werkgever en/of beroep. Meestal veranderden werknemers van beroep bij dezelfde werkgever (6,7...

Artikelen

Inkomensmobiliteit tussen generaties relatief hoog in Nederland

Sociaaleconomische trends: Hoge en lage inkomenswelvaart worden in Nederland slechts in beperkte mate doorgegeven van ouders op hun kinderen. Wel blijken kinderen uit ondernemersgezinnen later vaker...

Artikelen
Artikelen

Winst voor vrouwelijke zelfstandige zonder personeel 40 procent lager dan bij mannen

Vrouwelijke zelfstandigen zonder personeel hebben een aanzienlijk lager inkomen uit de eigen onderneming dan mannelijke. Zij werken ook vaker in minder betalende sectoren dan mannen.

Artikelen

Inkomensverschillen op de werkvloer

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2011

Artikelen

Werkloosheid in juli gestegen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in juli uit op 413 duizend personen. Dat zijn er voor het eerst in 2011 meer dan 400 duizend.

Artikelen

Doctorstitel maakt verschil op de arbeidsmarkt

Gepromoveerden hebben vaker een voltijdbaan dan niet-gepromoveerde academici. Ook werken ze vaker op een hoger beroepsniveau dan niet-gepromoveerde academici.

Artikelen

Kleine daling werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in januari 2011 uit op 398 duizend personen. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Mensen met beroepen van lager niveau voelen zich minder gezond

Mensen met beroepen van elementair of lager niveau voelen zich ongezonder dan mensen met een beroep op hoger niveau.

Artikelen

Gepromoveerden succesvol op de arbeidsmarkt

Van de ruim 1 miljoen Nederlandse inwoners met een universitaire opleiding zijn er in de periode 2004-2007 bijna 70 duizend gepromoveerd.

Artikelen