Zoekresultaten

39 resultaten voor keyword:beroepsniveau
39 resultaten voor keyword:beroepsniveau

Pagina 1 van 2

Artikelen
Artikelen

Terug- of vooruitgaan in functieniveau

Cijfers over werknemers die bij hun huidige werkgever in functieniveau terug zijn gegaan of promotie

Artikelen

Gepromoveerden succesvol op de arbeidsmarkt

Van de ruim 1 miljoen Nederlandse inwoners met een universitaire opleiding zijn er in de periode 2004-2007 bijna 70 duizend gepromoveerd.

Artikelen

Beroepsniveau niet-westerse allochtonen lager

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2007

Artikelen

Werkloosheid in juli gestegen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in juli uit op 413 duizend personen. Dat zijn er voor het eerst in 2011 meer dan 400 duizend.

Artikelen

Inkomensmobiliteit tussen generaties relatief hoog in Nederland

Sociaaleconomische trends: Hoge en lage inkomenswelvaart worden in Nederland slechts in beperkte mate doorgegeven van ouders op hun kinderen. Wel blijken kinderen uit ondernemersgezinnen later vaker...

Artikelen
Artikelen

Inkomensverschillen op de werkvloer

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2011

Artikelen
Artikelen

Meer vrouwen, minder mannen vakbondslid

De ontwikkeling van het aantal vakbondsleden in 2017

Artikelen
Artikelen

Intelligentie, sociaaleconomische status en ziekenhuisopnamen van jongvolwassenen

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 12 mei 2007.

Artikelen

Doctorstitel maakt verschil op de arbeidsmarkt

Gepromoveerden hebben vaker een voltijdbaan dan niet-gepromoveerde academici. Ook werken ze vaker op een hoger beroepsniveau dan niet-gepromoveerde academici.

Artikelen
Artikelen

ICT’ers werken vaakst vanuit huis tijdens coronacrisis

Werknemers met een ICT-beroep werkten in het tweede kwartaal van 2020 het vaakst (deels) vanuit huis. Vooral werknemers van het hoogste beroepsniveau doen hun werk of een deel daarvan thuis.

Artikelen

In een derde van beroepen op hoogste niveau is meerderheid vrouw

In ruim een derde van de beroepsgroepen op het hoogste niveau werken meer vrouwen dan mannen, vooral in zorg- en welzijn, en in het onderwijs. In 2018 was 45 procent van de werkenden in beroepen op...

Artikelen

Ouderen honkvast op arbeidsmarkt

In 2006 was bijna 85 procent van de werkende 45-plussers al minimaal vier jaar werkzaam in hun baan. De honkvastheid neemt toe met de jaren.

Artikelen

Mensen met beroepen van lager niveau voelen zich minder gezond

Mensen met beroepen van elementair of lager niveau voelen zich ongezonder dan mensen met een beroep op hoger niveau.

Artikelen
Artikelen
Cijfers

Banen van werknemers naar opleidings- en beroepsniveau en sector, 2008-2010

Maatwerktabellen over banen van werknemers naar opleidingsniveau en sector en beroepsniveau en sector in 2008, 2009 en 2010. Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf

Cijfers