Gepromoveerden succesvol op de arbeidsmarkt

Van de ruim 1 miljoen Nederlandse inwoners met een universitaire opleiding waren er in de periode 2004-2007 bijna 70 duizend gepromoveerd. Deze groep bestaat vooral uit mannen van autochtone herkomst (bijna 50 duizend). Een op de zes gepromoveerden is westers allochtoon.

Gepromoveerde academici doen het goed op de arbeidsmarkt. Ruim driekwart heeft een betaalde baan. Ze hebben naar verhouding vaak een voltijdbaan doordat mannen oververtegenwoordigd zijn. Meer dan 80 procent van de gepromoveerden werkt op het hoogste beroepsniveau. Van de niet-gepromoveerde academici is dat maar net iets meer dan de helft. Gepromoveerden zijn relatief vaak werkzaam als arts, tandarts, medisch-specialist, eerstegraads- en universitair docent en staffunctionaris in het onderwijs.

Gepromoveerde en niet-gepromoveerde academici naar herkomstgroepering, 2004-2007

Gepromoveerde en niet-gepromoveerde academici naar herkomstgroepering, 2004-2007

Bronnen: