Toename aantal jonge werklozen die recent nog werk hadden

UWV Rotterdam
© ANP / Peter Hilz
Van de 348 duizend werklozen in het tweede kwartaal van 2023 hadden er 189 duizend minder dan een jaar daarvoor nog betaald werk. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder waren dit er 166 duizend. Deze toename zat vooral bij jongeren van 15 tot 25 jaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over het arbeidsverleden van werklozen.

Het afgelopen jaar kwamen er vooral werklozen bij die nog kort geleden hebben gewerkt. De toename was relatief sterk onder jongeren. In het tweede kwartaal van 2022 waren er 74 duizend werkloze jongeren die een jaar daarvoor nog betaald werk hadden. In het tweede kwartaal van 2023 waren dit er 86 duizend. Daarnaast hebben jonge werklozen relatief vaak niet eerder gewerkt, dat waren er 29 duizend in het afgelopen kwartaal.

Werkloze 25-plussers hadden vaker dan jongeren twee jaar of langer geleden voor het laatst betaald werk. Wel is dit aantal onder 25-plussers gedaald van 73 duizend in het tweede kwartaal van 2022 tot 60 duizend in het afgelopen kwartaal. Bij de werklozen van 15 tot 25 jaar hadden afgelopen kwartaal er 15 duizend twee jaar of langer geleden betaald werk.

Werklozen, duur sinds beëindiging betaald werk, tweede kwartaal
   Minder dan 1 jaar geleden (x 1 000)1 tot 2 jaar geleden (x 1 000)2 tot 8 jaar geleden (x 1 000)8 jaar geleden of langer (x 1 000)Nooit gewerkt (x 1 000)
202215 tot 25 jaar74713430
202225 tot 45 jaar531519107
202245 tot 75 jaar391229152
202315 tot 25 jaar861812329
202325 tot 45 jaar581619811
202345 tot 75 jaar441022111
Bron: CBS, EBB

Werkloze jongere werkte vaak op laagste beroepsniveau

Van de 148 duizend werkloze jongeren van 15 tot 25 jaar in het tweede kwartaal van 2023 waren er 89 duizend eerder werkzaam in een baan met eenvoudige routinematige taken (beroepsniveau 1) of weinig tot middelmatig complexe taken (beroepsniveau 2). Jongeren werken veelal naast hun opleiding. Dan gaat het bijvoorbeeld om (bij)banen in het transport of logistiek (33 duizend), zoals vakkenvullers. Ook komen (bij)banen in commerciële beroepen (zoals kassamedewerkers) en dienstverlenende beroepen (zoals obers, kelners) veelvuldig voor.

Werklozen die eerder werk hadden, naar beroepsniveau, 2023 tweede kwartaal
 Beroepsniveau 1 (laag) (x 1 000)Beroepsniveau 2 (x 1 000)Beroepsniveau 3 (x 1 000)Beroepsniveau 4 (hoog) (x 1 000)Beroepsniveau onbekend (x 1 000)8 jaar of langer geleden of nooit gewerkt (x 1 000)
15 tot 25 jaar44451213232
25 tot 45 jaar9371530119
45 tot 75 jaar8311521112
Bron: CBS, EBB

Werkloze 25-plusser werkte vaker op hoger beroepsniveau

Van 166 duizend van de 200 duizend werkloze 25-plussers in het tweede kwartaal van 2023 is het beroepsniveau bekend waarin ze eerder gewerkt hebben. Bijna de helft hiervan had een baan met complexe taken (beroepsniveau 3) of zeer complexe gespecialiseerde taken (beroepsniveau 4).

De groep 25- tot 45-jarigen kent de meeste werklozen die eerder betaald werk hadden van beroepsniveau 4. Bij 25-plussers komen bedrijfseconomisch en administratieve beroepen, commerciële beroepen, technische beroepen en zorg en welzijn beroepen het meest voor.

Werklozen die eerder werk hadden, naar beroepsklasse, 2023 tweede kwartaal
 Pedagogisch (%)Creatief en taalkundig (%)Commercieel (%)Bedrijfseconomisch en administratief (%)Management (%)Openbaar bestuur, veiligheid en juridisch (%)Technisch (%)ICT (%)Agrarisch (%)Zorg en welzijn (%)Dienstverlenend (%)Transport en logistiek (%)Beroepsklasse overig (%)
15 tot 25 jaar911810121032718332
25 tot 45 jaar641421221170101152
45 tot 75 jaar20918619308671
Totaal 175414995301322535455
Bron: CBS, EBB