Mensen met beroepen van lager niveau voelen zich minder gezond

Mensen met beroepen van elementair of lager niveau voelen zich ongezonder dan mensen met een beroep op hoger niveau. Daarnaast ervaren werklozen en arbeidsongeschikten hun gezondheid als minder goed dan werkende mensen.

Een op de vijf met een beroep op lager niveau minder gezond

Bijna één op de vijf mensen met een beroep op elementair of lager niveau ervaart de eigen gezondheid als minder dan goed. Het gaat bijvoorbeeld om beroepen als winkelbediende, glazenwasser of vrachtwagenchauffeur. Voor mensen met een beroep van hoger of wetenschappelijk niveau, zoals docenten, bedrijfsleiders en artsen, geldt dit voor één op de tien. Bij mannen is het verschil in ervaren gezondheid tussen de beroepsniveaus wat groter dan bij vrouwen.

Als minder dan goed ervaren gezondheid, naar beroepsniveau en geslacht, 2004/2008

Als minder dan goed ervaren gezondheid, naar beroepsniveau en geslacht, 2004/2008

Vooral oudere werkenden met een beroep op lager niveau minder gezond

Van de werkenden van 50 tot 65 jaar met een beroep op elementair of laag niveau voelt zelfs een kwart zich niet zo gezond. Dat is veel meer dan bij de jongere werkenden op dit niveau. Ook bij de andere beroepsniveaus ervaren oudere mensen hun eigen gezondheid vaker als minder goed dan jongere mensen. Bij mannen is dit effect van leeftijd groter dan bij vrouwen.

Als minder dan goed ervaren gezondheid, naar beroepsniveau en leeftijd, 2004/2008

Als minder dan goed ervaren gezondheid, naar beroepsniveau en leeftijd, 2004/2008

Werklozen en arbeidsongeschikten voelen zich ongezonder dan werkenden

Onder werklozen is het aandeel dat zich ongezond voelt twee keer zo vaak hoog als onder werkenden. Arbeidsongeschiktheid gaat in ruim drie kwart van de gevallen gepaard met een als minder dan goed ervaren gezondheid. Dit hoge aandeel is niet verrassend, want de slechtere gezondheid zal veelal de oorzaak zijn van de arbeidsongeschiktheid. Alleen jongere arbeidsongeschikten ervaren hun gezondheid nog relatief vaak als goed of zeer goed.

Als minder dan goed ervaren gezondheid naar arbeidsmarktsituatie, 2004/2008

Als minder dan goed ervaren gezondheid naar arbeidsmarktsituatie, 2004/2008

Jan-Willem Bruggink

Bron: Personen van 25 tot 65 jaar die hun gezondheid als minder dan goed ervaren, naar beroepsniveau en arbeidspositie