Economie krimpt met 0,5 procent in eerste kwartaal 2024

Dit zijn de nieuwste cijfers over dit onderwerp. Bekijk eerdere cijfers.
© Nikki van Toorn (CBS)
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2024 met 0,5 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023. De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 85 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. De onlangs uitgevoerde revisie van de nationale rekeningen is ook in deze tweede berekening verwerkt.

Het groeicijfer is 0,4 procentpunt lager dan bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 15 mei. Dat komt vooral door een neerwaartse bijstelling van de uitvoer. Het economisch beeld is echter niet veranderd. De daling van het bbp in het eerste kwartaal is vooral toe te schrijven aan de export van goederen. De daling van de export van goederen hangt samen met de krimp van de industrie.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd
JaarKwartaalIndex (2021=100)
20201e kwartaal97,1
20202e kwartaal89,1
20203e kwartaal95,0
20204e kwartaal95,4
20211e kwartaal96,1
20212e kwartaal100,0
20213e kwartaal101,9
20214e kwartaal102,0
20221e kwartaal102,9
20222e kwartaal105,8
20223e kwartaal105,8
20224e kwartaal105,6
20231e kwartaal105,3
20232e kwartaal105,3
20233e kwartaal104,9
20234e kwartaal105,0
20241e kwartaal104,4

Tweede berekening

De tweede berekening wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen.

De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar (2019-2023) gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en 0,7 procentpunt, allebei in 2021.

Revisie nationale rekeningen

In de tweede berekening van het eerste kwartaal van 2024 is ook de onlangs doorgevoerde revisie van de nationale rekeningen verwerkt. Periodiek worden de macro-economische statistieken gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van macro-economische statistieken. De Europese Commissie heeft de aanbeveling aan lidstaten gedaan om minimaal elke vijf jaar te reviseren. Met deze revisie geeft Nederland hieraan invulling.

Bijstelling groei in voorgaande kwartalen

Bij elke nieuwe berekening van het bbp bepaalt het CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. In de nieuwe reeks is ook de revisie verwerkt. Verder is met de revisie ook de manier waarop de kwartaaltijdreeksen worden gecorrigeerd voor gebruikelijke seizoensinvloeden op een aantal punten gewijzigd. Door deze aanpassingen zijn er meer bijstellingen dan gebruikelijk.

De kwartaal-op-kwartaalgroei in het vierde kwartaal van 2023 is van 0,3 naar 0,1 procent bijgesteld, de krimp in het derde kwartaal van 2023 van 0,3 naar 0,4 procent, de krimp in het tweede kwartaal van 2023 van 0,4 naar 0,0 procent en de krimp in het eerste kwartaal van 0,4 naar 0,3 procent.

Krimp ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 bijgesteld naar 0,6 procent

Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie in het eerste kwartaal met 0,6 procent. Volgens de eerste berekening was dat 0,7 procent. De opwaartse bijstelling is vooral toe te schrijven aan het handelssaldo. Het beeld veranderde niet. De daling van het handelssaldo en de investeringen droegen het meest bij aan de krimp.

In het kader van de revisie zijn alle kwartaalcijfers in de periode 1995-2024 opnieuw vastgesteld en dat leidt tot andere jaar-op-jaarmutaties.

Bruto binnenlands product (volume)
JaarKwartaalIndex (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
20201e kwartaal-0,2
20202e kwartaal-8,8
20203e kwartaal-3,3
20204e kwartaal-2,9
20211e kwartaal-1,1
20212e kwartaal11,8
20213e kwartaal7,0
20214e kwartaal7,6
20221e kwartaal6,9
20222e kwartaal5,7
20223e kwartaal3,7
20224e kwartaal3,8
20231e kwartaal1,9
20232e kwartaal-0,3
20233e kwartaal-0,7
20234e kwartaal-0,5
20241e kwartaal-0,6

Jaarcijfers

Ook de jaarcijfers vanaf 1995 tot en met 2023 zijn na de revisie opnieuw vastgesteld. De gegevens van de gereviseerde tijdreeks zijn terug te vinden op StatLine. De economische groei in 2023 blijft 0,1 procent. De economische groei in 2022 is vastgesteld op 5,0 procent, dat was 4,3 procent bij de vorige berekening.

Aantal banen groeit met 39 duizend

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het eerste kwartaal 2024 met 39 duizend ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023. De eerste berekening kwam uit op een stijging van 42 duizend banen.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 waren er in het eerste kwartaal van 2024 volgens de tweede berekening 122 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer. Dat was bij de eerste berekening 117 duizend.

De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie.

Banen van werknemers en zelfstandigen (seizoengecorrigeerd)
   mutatie (verandering t.o.v. kwartaal eerder (x 1 000))
20201e kwartaal-2
20202e kwartaal-311
20203e kwartaal170
20204e kwartaal-3
20211e kwartaal10
20212e kwartaal143
20213e kwartaal168
20214e kwartaal68
20221e kwartaal121
20222e kwartaal108
20223e kwartaal78
20224e kwartaal76
20231e kwartaal44
20232e kwartaal16
20233e kwartaal31
20234e kwartaal43
20241e kwartaal39

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.