Bijna 6 op de 10 werknemers drie maanden na ontslag weer werkzaam

© CBS
Van de 661 duizend werknemers die gemiddeld per kwartaal in 2023 met ontslag gingen, had 59 procent drie maanden later weer werk. Bij werknemers die zelf ontslag hadden genomen, was dat met 69 procent hoger dan bij degenen die door de werkgever ontslagen waren (47 procent). Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Uit het artikel Ontslag naar reden, initiatief en arbeidsmarktpositie in 2023 blijkt verder dat het ontslag in 2023 in de meeste gevallen op eigen initiatief was. Gemiddeld per kwartaal ging het om 67 procent van de werknemers van wie de hoofdbaan beëindigd werd. Dat waren 446 duizend werknemers per kwartaal. Bij 106 duizend werknemers lag het initiatief bij de werkgever. Bij 109 duizend was het initiatief onbekend.

Ruim 1 op 3 ontslag vanwege wens voor nieuwe baan

De wens voor een nieuwe baan of een eigen bedrijf was de meest genoemde belangrijkste reden voor ontslag (35 procent, 229 duizend gemiddeld per kwartaal in 2023). Meestal had de werknemer daarvoor zelf ontslag genomen (217 duizend), voor een klein aantal lag het initiatief bij de werkgever of was het initiatief onbekend. Opleiding of studie was de op een na vaakst genoemde ontslagreden (17 procent) op de derde plaats gevolgd door het einde van een tijdelijk contract (13 procent). Bij die laatste reden was meestal niet bekend bij wie het initiatief lag.

Belangrijkste ontslagreden, werknemers 15 tot 75 jaar, gemiddeld per kwartaal in 2023
RedenInitiatief werknemer (x 1 000)Initiatief werkgever (x 1 000)Onbekend (x 1 000)
Nieuwe baan/
eigen bedrijf
21784
Opleiding of studie11500
Einde tijdelijk contract131955
Bedrijfseconomisch¹
of arbeidsconflict
0370
Hoge leeftijd of pensioen2300
Ziekte of arbeidsongeschiktheid7121
Zorg of andere familiereden600
Overig65305
Onbekend0044
1)Faillissement, te weinig opdrachten of bezuiniging, reorganisatie

Minder snel weer werk na ontslag door werkgever

Na ontslag door de werkgever had iets meer dan de helft drie maanden later geen werk. 28 procent was daar wel naar op zoek, en ook beschikbaar. Zij tellen als werkloos. Bij de werknemers die op eigen initiatief met ontslag gingen, was een kleiner deel (12 procent) werkloos. Bij beide groepen waren ongeveer 2 op de 10 mensen niet op zoek naar werk, of niet beschikbaar. Zij worden dan niet meer tot de beroepsbevolking gerekend.

Werknemers die ontslag hadden genomen omdat ze een nieuwe baan of eigen bedrijf wilden, waren drie maanden later het vaakst weer aan het werk (85 procent). Bij overige redenen voor ontslag op initiatief van de werknemer hoorde een derde tot de niet-beroepsbevolking. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die hun baan hadden beëindigd vanwege opleiding of studie, hoge leeftijd of pensioen, of vanwege zorg of andere familieredenen.

Arbeidspositie na ontslag, werknemers 15 tot 75 jaar, gemiddeld per kwartaal in 2023
Initiatief en redenWerkzaam (%)Werkloos (%)Niet-beroepsbevolking (%)
Initiatief ontslag werkgever47,228,324,5
Initiatief ontslag werknemer68,511,719,8
waarvan
Wilde nieuwe baan/eigen bedrijf85,310,14,6
Overige redenen52,613,234,2

Ruim 6 op de 10 vóór ontslag flexibele arbeidsrelatie

Zowel werknemers die ontslag kregen (62 procent) als degenen die ontslag namen (61 procent), hadden vaker een flexibele dan een vaste arbeidsrelatie. Werknemers die ontslag namen omdat ze een nieuwe baan of eigen bedrijf ambieerden, hadden het minst vaakst een flexibel dienstverband vóór ontslag (49 procent).

Bij ontslag door de werkgever hadden werknemers vaker een contract als uitzendkracht (18 procent) dan bij ontslag op eigen initiatief (10 procent). Bij ontslag op eigen initiatief waren werknemers vaker oproep- of invalkracht (25 procent). Oproepkrachten zijn veelal jongeren die hun baan vaak beëindigden vanwege opleiding of studie.

Arbeidsrelatie vóór ontslag, werknemers 15 tot 75 jaar, gemiddeld per kwartaal in 2023
Initiatief en redenVast, vaste uren (%)Tijdelijk, uitzicht op vast (%)Tijdelijk, 1 jaar of langer (%)Tijdelijk, minder dan 1 jaar (%)Uitzendkracht (%)Oproep- of invalkracht (%)Flexibel contract onbekend (%)
Initiatief ontslag werkgever37,710,47,58,517,916,01,9
Initiatief ontslag werknemer38,56,35,412,49,725,52,3
waarvan
Wilde nieuwe baan/eigen bedrijf50,97,95,64,69,719,41,9
Overige redenen26,84,85,319,79,631,12,6