Zoekresultaten

82 resultaten voor keyword:arbeidsjaar
82 resultaten voor keyword:arbeidsjaar

Pagina 1 van 4

Invloed van sociale situaties op het aantal dienstjaren

Groepen personen met dienstjaren van 1999 t/m 2019. Dienstjaren door werk en acht andere sociale situaties (gelijkstellingen). Schatting 45 dienstjaren. Naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en...

Publicaties

Verkennend onderzoek 45 dienstjaren

Verkennend onderzoek naar de omvang en kenmerken van het aantal personen met 45 dienstjaren op basis van drie methodes.

Publicaties

Arbeidsvolume naar bedrijfstak en provincie, 2018

Tabellen met arbeidsjaren en gewerkte uren van werknemers en zelfstandigen naar bedrijfstak en provincie, verslagjaar 2018.

Cijfers

Innovatie en R&D per provincie en Corop-gebieden

Innovatie en R&D in Nederlandse provincies en selecte Corop-gebieden

Cijfers

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nr, 1995-2018

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, gewerkte uren per kwartaal en naar bedrijfstak

Cijfers

Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nr, 1995-2017

Landbouw, opbouw inkomen en arbeidsvolume in Nederland. Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeid en inkomen in de landbouw

Cijfers

Innovatie en R&D per provincie en Corop-gebieden

Innovatie en R&D in Nederlandse provincies en selecte Corop-gebieden

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen, 1969-2016

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Opbouw binnenlands product (bbp); nr, 1969-2016

Bruto binnenlands product naar productiecomponenten, bestedingencategoriëen en inkomensbestanddelen, jaargegevens

Cijfers

Werknemers en zelfstandigen: overeenkomsten en verschillen tussen CBS-cijfers

Sociaaleconomische trends 2016: CBS publiceert met grote regelmaat cijfers over het aantal werknemers en zelfstandigen. Dit gebeurt op basis van diverse bronnen, en ook definities en...

Artikelen

Lagere prijzen zorgen voor inkomstendaling landbouw

In de landbouw zijn de inkomsten als gevolg van lagere prijzen gedaald. Boeren ontvingen vooral minder geld voor melk, varkens en suikerbieten. Per arbeidsjaar daalden de inkomsten in 2015 met 4,6...

Artikelen

Cultuur in beeld, 2015

Maatwerktabellen over het aantal banen, arbeidsjaren en zelfstandigen in de culturele sector alsmede de bijdrage van de culturele sector aan het bruto binnenlands product. Opdrachtgever: Ministerie...

Cijfers

Inkomsten landbouw blijven achter bij productiestijging

Het aantal landbouwbedrijven daalde in de periode 1995–2014 met 42 procent. In 1995 telde Nederland nog 113 duizend agrarische bedrijven, in 2014 is dit aantal gedaald tot 65 duizend. Tegelijkertijd...

Artikelen

Nationale Energie Verkenning 2015: Energie in Nederland op een kantelpunt

De Nederlandse energievoorziening bevindt zich op een kantelpunt. Het aandeel hernieuwbare energie neemt, mede door inspanningen van partijen in het Energieakkoord, versneld toe tot 2023. Ook de...

Artikelen
Cijfers

Nationale Energie Verkenning 2015

De Nationale Energie Verkenning (NEV) brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart.

Publicaties

14 procent hogere prestatiebeloningen in 2013

In 2013 was er ruim 13 miljard euro beschikbaar voor prestatiebeloningen, 1,4 miljard euro meer dan in 2012. De gemiddelde prestatiebeloning per arbeidsjaar nam met 14 procent toe tot 2 260 euro.

Artikelen

Kernindicatoren naar bedrijfsgrootte conform Nationale Rekening totalen, 2011 en 2012

Maatwerktabel met kernindicatoren naar bedrijfsgrootte over 2011 en 2012, conform Nationale Rekeningen totalen. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken (EZ).

Cijfers

Culturele sector in beeld. Bijdragen van de culturele sector aan werkgelegenheid en welvaart (2010-2013)

Maatwerktabellen over het aantal banen, arbeidsjaren en zelfstandigen in de culturele sector.Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Cijfers

Topsectoren groeien tweemaal zo snel als de hele economie

In de periode 2010–2013 groeiden de topsectoren tweemaal zo snel als gemiddeld alle sectoren. Die relatief sterke groei komt door een gemiddeld hoge arbeidsproductiviteitsgroei en forse investeringen...

Artikelen

Aantal banen daalt licht

Er waren in het vierde kwartaal 4 duizend banen van werknemers minder dan in het derde kwartaal van 2013. In de voorgaande kwartalen was de daling veel groter.

Artikelen

Culturele sector in beeld. Bijdragen van de culturele sector aan werkgelegenheid en welvaart (2009-2012)

Maatwerktabellen over het aantal banen, het aantal arbeidsjaren en het aantal zelfstandigen in de culturele sector. Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Cijfers

Opnieuw minder banen

In het tweede kwartaal van 2013 waren er 147 duizend banen van werknemers minder dan in dezelfde periode van 2012. Dit is een afname van 1,9 procent. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013...

Artikelen

Opnieuw minder banen

In het eerste kwartaal van 2013 waren er 121 duizend banen van werknemers minder dan in dezelfde periode van 2012. Dit is een afname van 1,5 procent.

Artikelen