Opnieuw minder banen

In het eerste kwartaal van 2013 waren er 121 duizend banen van werknemers minder dan in dezelfde periode van 2012. Dit is een afname van 1,5 procent. Het aantal banen van werknemers is al vijf kwartalen op rij lager dan een jaar eerder. Daarbij is het banenverlies elk kwartaal groter.

In alle bedrijfstakken gingen banen verloren. Met 28 duizend was de afname het grootst in de bouwnijverheid. Ook in de zakelijke dienstverlening, de sector handel, vervoer en horeca, de industrie, het onderwijs en het openbaar bestuur was het banenverlies groot.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei

Nederland telde in totaal bijna 7,7 miljoen banen van werknemers. Dit zijn zowel voltijd- als deeltijdbanen. Het aantal arbeidsjaren (het aantal banen omgerekend naar voltijdbanen) kwam uit op ruim 5,7 miljoen. Dit is 1,7 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2012. Het arbeidsvolume liep voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal terug.

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012 daalde het aantal banen van werknemers in het eerste kwartaal van 2013 met 51 duizend (0,6 procent). Hierbij is rekening gehouden met seizoeneffecten.

De lonen per arbeidsjaar waren in het eerste kwartaal 2,0 procent hoger dan een jaar eerder. De toename van de lonen was daarmee groter dan in het vierde kwartaal van 2012 (1,1 procent). De loonstijging was in het eerste kwartaal nog wel lager dan de inflatie.

De cijfers in dit bericht sluiten aan bij de tweede raming van het aantal banen van werknemers in het eerste kwartaal. Ze zijn bijgesteld ten opzichte van de op 15 mei 2013 gepubliceerde eerste raming. Ook de cijfers over 2010, 2011 en 2012 zijn bijgesteld.

Banen van werknemers, seizoengecorrigeerd

Banen van werknemers, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.